شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین :

طرح تفصیلی شهر قزوین وضوا بط بافت تاریخی آن در حال بررسی است

از ابتدای سال جاری تاکنون مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین در هفت جلسه کمیته فنی و چهار جلسه کمیسیون ماده 5 که در اداره کل مسکن و شهرسازی استان قزوین برگزار می شود ، شرکت کرده و به بررسی 123پرونده پرداخته و نتایج آن را به صاحبان پرونده ها اطلاع رسانی کرده اند .

به گزارش روابط عمومی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قزوین؛ حمید ضیایی ، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با بیان خبر فوق افزود: در این مدت کار بررسی ضوابط بافت تاریخی شهر قزوین با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آغاز گردیده است که نتایج آن پس از اتمام کار اطلاع رسانی خواهد شد .

وی با تایید این موضوع که نهایی شدن طرح تفصیلی شهر قزوین یکی از اصلی ترین برنامه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین است تصریح کرد : با همکاری مشاور شهر، برنامه طرح تفصیلی منطقه دو شهرداری قزوین نیز نهایی شده و آماده ارسال به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 است .

ضیائی با قدردانی از مدیریت شهری در همراهی با برنامه های این معاونت تاکید کرد: تاکنون جلسات متعددی با موضوع رفع مشکلات طرح تفصیلی مرتبط با منطقه  3 شهرداری قزوین برگزار شده است .

این مقام عالی در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با اشاره بر این که پیگیری و ابلاغ طرح سامان دهی بلوار آیت الله خامنه ای در جلسات کمیته فنی شماره 3 شورای عالی شهرسازی و معماری و فاز سوم شهرک دانش یکی از برنامه های اصلی این معاونت درسال جاری است ؛ گفت : به روز رسانی نقشه های طرح تفصیلی در محیط GIS ، به روز رسانی اطلاعات ونقشه ها در سیستم شهرسازی سرا وبررسی طرح های توسعه شهری که به صورت موضوعی ویا موضعی ازسوی مشاوران به این معاونت ارسال می شود ازعمده برنامه های حوزه طرح تفصیلی معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قزوین تا پایان سال جاری است .

تصاویر مرتبط