یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

حادثه سقوط درخت روی خودرو

حادثه سقوط درخت روی خودرو

وزش باد شدید باعث سقوط درخت روی خودروی پژو در خیابان پادگان قزوین شد.

مرتضی جمالی رییس ایستگاه دو سازمان آتش نشانی قزوین گفت: سقوط درخت بر روی خودروی پژو باعث حضور نیروهای آتش نشانی در خیابان پادگان شد تا ضمن ایمن سازی محل با برش درخت نسبت به رها سازی خودرو اقدام شود.

تصاویر مرتبط