سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

فدایی فر:

در ماه گذشته 61 مورد از مشکلات ناحیه آزادگان از سازمان‌ها و ادارات پیگیری شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه گفت: براساس آمار ثبت شده در خرداد ماه امسال 61 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدائی‌فر با تشریح فعالیت ناحیه آزادگان در خرداد ماه امسال اظهار کرد: در خرداد ماه امسال اقدامات عمرانی و خدماتی مختلفی برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان انجام شده است.
وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه آزادگان را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در خرداد ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


مدیر منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در خرداد ماه امسال 61 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


فدایی فر خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های خدمات رسان با 27 مورد و سازمان زیباسازی یک مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


وی گفت: ناحیه شهری آزادگان در خرداد ماه امسال در مدیریت پسماندها 8 مورد، سازمان فضای سبز سه مورد و سازمان ترافیک دو مورد پیگیری معضلات مختلف را انجام داده است.
پایان پیام.

تصاویر مرتبط