یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

قاسمی،

المان امیر کبیر رنگ آمیزی و بازپیرایی شد

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: در تیرماه سال جاری سازمان زیباسازی شهرداری قزوین المان امیرکبیر واقع در میدان امیر کبیر در ناحیه شهری پونک رنگ آمیزی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین؛  قاسمی مدیرعامل این سازمان افزود:  المان امیر کبیر یکی از المان های  شاخص و زیبای شهری است که سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در راستای حفظ آن گام برداشته است.

وی ادامه داد: رنگ آمیزی المان امیرکبیر با هدف جلوگیری از فرسایش ظاهری و افزایش زیبایی آن در تیر ماه امسال به صورت پتینه اجرا شد.

این مسئول عنوان کرد: رنگ آمیزی این المان می تواند در افزایش دید بصری آن نیز تأثیرگذار باشد.

 

تصاویر مرتبط