یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

فدایی فر خبر داد؛

صدور 257 اخطار تعطیلی کار در منطقه 2 قزوین

مدیر منطقه 2 شهرداری قزوین گفت: واحد اجرائیات منطقه 2 شهرداری قزوین در خردادماه امسال 257 مورد ارائه اخطار کتبی برای تعطیل کار را به ثبت رسانده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، فدایی‌فر با اشاره به اقدامات انجام شده توسط واحد اجرائیات منطقه دو در خرداد ماه امسال، اظهار كرد: واحد اجرائیات منطقه 2 شهرداری قزوین اقدامات مختلفی را در زمینه هایی مانند ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز، اجرای حکم، ارائه اخطار کتبی جهت تعطیلی کار، اخذ تعهد کتبی از متخلفین، جمع آوری وسایل متخلفین و... انجام داده است. 

وی افزود: واحد اجرائیات منطقه دو شهرداری قزوین در خرداد امسال 257 مورد ارائه اخطار کتبی برای تعطیل کار را به ثبت رسانده است.

مدیر منطقه 2 شهرداری قزوین عنوان کرد: این آمار در شرایطی به وجود آمده که شهروندان منطقه دو به قوانین و موضوعات صادرشده از سوی شهرداری قزوین توجه نمی‌کنند و واحد اجرائیات در وهله نخست مجبور به صدور اخطار کتبی می شود. 

فدایی فر اظهار کرد: شهروندان منطقه دو قزوین باید در تمام اقدامات خود از جمله ساخت و ساز و مشاغل مختلف مرتبط قوانین و سازوکارهای مختلف شهرداری را رعایت کنند تا به اين وسیله این منطقه مجبور به استفاده از اخطار کتبی، پلمپ و... نشود.

وی افزود: امیدواریم با اجرای قوانین مورد نظر، تمامی ساخت و سازها به‌درستی و بدون هیچ تعللی انجام شود.

پایان پیام 

تصاویر مرتبط