یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

ایرانخواه خبر داد؛

ناوگان اتوبوسرانی با 30درصدظرفیت فعال می‌شود

محمدحسن ایرانخواه، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین گفت: با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین و دستور شهردار قزوين و مصوبه هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین از بیست و پنجم خرداد در چند مرحله متوالی، فعالیت ناوگان اتوبوسرانی با در نظر گرفتن پروتكل های بهداشتی آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، ایرانخواه با بيان اين مطلب، اظهار كرد: با بررسی شرایط پیش رو در روزهای آينده و رعايت بیشتر پروتكل هاي بهداشتي، با تائید شورا اسلامی شهرو شهردار قزوین و هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی امكان افزايش فعاليت ناوگان نیز دردستور کار قرارخواهد گرفت.

وی گفت: رانندگان موظفند هرروز از ماسک و محلول ضدعفونی استفاده کنند و موارد بهداشتی که به آنها آموزش داده شده را رعایت کنند.  

فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از ششم خرداد در شهرهای محمود آباد، بیدستان و ناصرآباد، و روزهای گذشته نیز در شهرک شهید بهشتی آغاز شده که درمقایسه با سال گذشته درچنین ایامی، شاهد کاهش چشمگیرمسافردر این مسیرها بوده‌ایم که نشاندهنده كاهش ترددهای غیر ضروری و رعایت فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی توسط شهروندان بوده است.

پایان پیام 

تصاویر مرتبط