یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

رحمانی اعلام كرد:

عملیات ایجادآتش‌بر در فضای سبز حاشیه منطقه 3 در دست اقدام است

حمید رحمانی، سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری قزوین، گفت: با هدف جلوگیری از سرایت آتش از اراضی بایر به فضاهای سبز حاشیه ای، عملیات ایجاد آتش بر در دست اقدام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ رحمانی افزود: وجود پوشش علفی در اراضی بایر که بخش عمده آن در منطقه 3 شهرداری قرار دارد، یک عامل تهدید برای فضای سبز همجوار است.

وی بیان کرد: پرتاب ضایعات شیشه ای یا روشن کردن آتش در سطح اراضی بایر که پوشیده از علف هرز است می تواند موجب آتش سوزی و سرایت آن به درختان و پوشش گیاهی شهری شود.

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ادامه داد: خوشبختانه تاکنون موردی از آتش‌سوزی و یا سرایت آتش به بسترهای فضای سبز نداشتیم، ولی در عین حال ایجاد 12 هزار متر طول آتش بر در سطح مجموعه های فضای سبز منطقه سه، یک اقدام پیشگیرانه برای حفاظت از فضای سبز است و در این خصوص همکاری شهروندان بسیار حایز اهمیت است. 

پایان پیام

تصاویر مرتبط