سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی خبر داد:

کمک‌هزینه يك ميليون تومانی کفن و دفن به خانواده‌های تاکسیرانان درگذشته

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از پرداخت یک میلیون تومان کمک‌هزینه بلاعوض کفن و دفن به خانواده‌های تاکسیرانان متوفی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: به منظور دلجویی از بازماندگان تاکسیرانان متوفی و قدردانی از زحمات آنان در خدمت‌رسانی به شهروندان، مبلغ یک میلیون تومان به‌طور بلاعوض به‌عنوان کمک‌هزینه کفن و دفن به بازماندگان آنها پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: پرداخت کمک‌هزینه فوت به خانواده های تاکسیرانان متوفی که پیش از این مبلغ پانصد هزار تومان بود، بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی به یک میلیون تومان افزایش یافته است تا بخشی از هزینه‌های بازماندگان تاکسیرانان متوفی را جبران کند.

عرشیان اظهار کرد: بازماندگان تازه درگذشته با مراجعه به امور اداری سازمان تاکسیرانی و ارائه اصل و فتوکپی جواز دفن متوفی و مدارک دیگر، می‌توانند کمک‌هزینه کفن و دفن را دریافت كنند. 

وی افزود: سال گذشته، سازمان تاکسیرانی مبلغ 7 میلیون تومان به طور بلاعوض به خانواده های تاکسیرانان درگذشته، کمک هزینه کفن و دفن پرداخت کرده است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی در پايان گفت: تاکسیرانی جزو مشاغل سخت است و تاکسیرانان جزو امین ترین و زحمتکش‌ترین افراد جامعه هستند که امید است با انجام امور رفاهی و حمایتی بتوانیم بیش از پیش رضایت آنها را جلب كرده و در ارائه خدمات بهتر به شهروندان موفقتر عمل کنیم.

پایان پیام

تصاویر مرتبط