چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

معاون وزیر راه و شهرسازی:

بافت تاریخی شناسنامه‌ قزوین است //شهرداری و شورای شهر اصالت قزوین را حفظ کند

فرزانه صادق مالواجرد معاون‌ وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نشست بررسی موضوعات شهری در شهرهای استان قزوین گفت: امروز فرصتی شد تا صدای قزوین را بشنویم. مهمترین تکلیف ما در معاونت شهرسازی صیانت از حقوق شهروندان است. کسانی که صدایشان در جایی شنیده نمی شود. همه تلاش ما این که با همکاری استان ها این اتفاق بیافتد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ صادق مالواجرد با بیان اینکه «شهر قزوین شهری باستانی است و پیش از این همه با باغستان و سعدالسلطنه اش می شناختند» تصریح کرد: باغستان این شهر تنها اثر طبیعی باارزشی است که در کشور ثبت تاریخ طبیعی شده. 

معاون وزیر راه اظهاراتش را این‌طور ادامه داد: قطعا تمام تصمیم با توجه به مطالبه عموم مردم گرفته می‌شود و مصلحت مردم نباید فدای مطامع شخصی عده ای خاص شود.

او در ادامه به بحث بافت تاریخی اشاره کرد و گفت: اساسنامه مصوب شده که تعیین محدوده های تاریخی توسط میراث فرهنگی انجام می شود. مساله ای که وجود دارد محدودیت های ارتفاعی در بافت تاریخی است. در مورد باغستان اگر مصوبه ای ایجاد شد طرح مساله توسط مردم قزوین بود و این باعث خوشحالی است که مردم هم مطالبه کرده اند و شورایعالی هم صدای مردم را شنیده است. اینکه مردم در تصمیم گیری ها تاثیر گذار باشند بسیار حلاوت و شیرینی دارد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه «درباره بافت تاریخی و محله بلاغی هنوز طرحی تعیین نشده است» گفت: خیابان شهید انصاری مورد بررسی ما قرار گرفته و خیابانی ۱۴ متری در آنجا بنا شده است و در بافت تاریخی ۶ متر بوده است. این طرح در کمیسیون ماده ۵ مصوب شد. باید تعامل دو طرفه داشته باشیم مخصوصا در بافت تاریخی.

معاون وزیر راه و شهرسازی بافت تاریخی را شناسنامه قزوین دانست و گفت: شناسنامه قزوین یعنی بافت تاریخی کمتر از یک صدم‌ مساحت شهر است. اگر شهری مثل یزد جهانی شد بخاطر توجه‌ مدیریت‌ شهری بافت تاریخی بود. شهرداری و شورای شهر با بلند نظری اصالت شهر را حفظ کنند.

تصاویر مرتبط