چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

رییس شورای استان قزوین:

شهرداری قزوین مهمترین حامی باغستان‌های قزوین است

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ مهدی عبدالرزاقی رییس شورای استان قزوین، درنشست بررسی موضوعات شهری درشهرهای استان که باحضورمعاون وزیر راه و شهرسازی و دبیرشورایعالی شهرسازی ومعماری ایران، شهردار قزوین و مدیران استانی و شهری برگزار شد گفت: وضعیت شهرداری ها به دلیل برخی دست اندازی ها دچارمشکل و بحران شده است.

نایب رییس شورای شهر قزوین، در ادامه تصریح کرد: درقزوین محله ای  به نام بلاغی داریم که بدلیل عدم تصمیمات فنی و صحیح درتهران دچارمشکلات و گرفتاری های زیادی شده است. طرح های مختلفی درخصوص محله بلاغی درتهران به تصویب رسیده  که تابه امروز هیچ کدام انها محقق نشده است

وی با بیان اینکه باید به ساکنان محلات در تصویب طرح ها توجه شود، خاطرنشان کرد: طرح این محله با عرض معبر شش متری که پارکینگ هم ندارد وتراکم دوطبقه روی زیرزمین است با چه منطقی تهیه شده وچراباید باسرمایه های مردم دراین محلات چنین برخورد شود.

عبدالرزاقی با اشاره به اینکه  «مردم برخی محلات قزوین با سابقه هزارساله دارند وقتی نام شورایعالی شهرسازی را می شنوند یاد ظلم و بی مهری می افتند» توضیح داد: شهرداری قزوین درمحله بلاغی  104پلاک با اعتبار20میلیاردتومان تملک کرد که امروز بیش از 100میلباردتومان ارزش دارد اما این سرمایه به دلیل بی تدبیری بلاتکلیف مانده است

وی درادامه سخنانش با اشاره به حریم تک پلاکهای تاریخی درشهرقزوین و افزایش  حریم بافت تاریخی گفت ما درقروین چیزی به نام حریم بافت تاریخی نداریم بلکه از گذشته حریم تک پلاک های تاریخی مطرح بوده ومعنایی ندارد که درکوچه ای درخیابان خیام  تراکم ساختمان ها کاهش یابد.

سخنگوی شورای عالی استانهای کشور، با بیان اینکه اطلاعات غلط به شورایعالی شهرسازی داده می شود افزود: این اطلاعات ناصحیح و جوسازی ها باعث تصمیمات ناصواب می شود.

او همچنین به اقدام خوب شهرداری قزوین  و شورا درحمایت از باغستان سنتی قزوین اشاره کرد وگفت ارگانی درشهرقزوین به اندازه شهرداری قزوین برای حمایت از باغستان اعتبار صرف نکرده وباید بدانیم که با بخشنامه های تهران باغستان سنتی قزوین حفظ نخواهدشد

رییس شورای استان قزوین همچنین به ضرورت تکمیل پل امام رضا اشاره کرد وگفت این پروژه چه غلط و چه درست احداث شده بایستی ادامه ان و اتصال. به پل ابوترابی  صورت گیرد تا سرمایه های شهرداری قزوین به هدر نرود.

وی همچنین خواستار رفع مشکل جانمایی میدان تره بار و خشکبار قزوین شد و گفت این مکان دارای معضلات اجتماعی ترافیکی دارد که بایستی برای انتقال این مکان مصوبه ای داشته باشیم

عبدالرزاقی تاکید کرد با این سیاستهایی که امروز درشهرقزوین پیاده می شود که قسمت اعظم انها ازسوی شورایعالی شهرسازی تحمیل می شود همه محله های قدیمی شهر قزوین خالی از مردم بومی خواهد شد.

تصاویر مرتبط