یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

فدایی فر:

در سال گذشته 162 مورد حکم تخریب در منطقه دو اجرا شده است

کیومرث فدایی فر، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: در زمینه اجرای احکام تخریب، واحد اجرای احکام در سال 98، 162 مورد را به انجام رسانده است. که نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، فدایی فر اظهار داشت: واحد اجرای احکام منطقه دو شهرداری قزوین در زمینه های مختلفی از جمله ابلاغ اخطار تخلیه و پلمپ و اجرای احکام، اجرای احکام تخریب، اجرای احکام جریمه و سایر موضوعات دیگر پس از مشاهده تخلفات فعالیت می کند.
وی افزود: در همین زمینه در حوزه ابلاغ اخطار، تخلیه، تخریب، پلمپ و اجرای احکام در سال 98، 622 مورد به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: در زمینه اجرای احکام تخریب واحد اجرای احکام در سال گذشته، 162 مورد را به انجام رسانده که نسبت به سال 97، 9 درصد افزایش داشته است.
فدایی فر خاطرنشان کرد: یکی دیگر از حوزه های فعالیتی این واحد در زمینه اجرای احکام جریمه است که در سال گذشته 114 مورد را به ثبت رسانده اند، رقمی که نسبت به سال 97، 15 درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به سایر آمارهای واحد اجرای احکام در سال 98 عنوان کرد: براساس آمار به دست آمده در زمینه عملکرد این واحد 409 مورد تعداد پرونده های ارجاع شده به اجرای احکام، 11 مورد تعداد تخریب انجام شده در حریم شهر، 43 مورد تعداد پلمپ انجام شده و 151 مورد تعداد تخریب انجام شده در داخل شهر با شرایط اعاده به وضع سابق انجام شده است.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: امیدواریم همشهریان محترم در ساخت و سازها و فعالیت های مختلف دستورالعمل ها و اخطارهای شهرداری قزوین را مورد توجه قرار دهند تا بدین وسیله دیگر شاهد تخریب و پلمپ مکانی نباشیم.
پایان پیام.

تصاویر مرتبط