شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

فدایی فر:

در بهمن ماه امسال بیش از 200 متر مربع پیاده روسازی در منطقه دو اجرا شده است

کیومرث فدایی فر، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: در بهمن ماه امسال بیش از 200 متر مربع پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش در این منطقه اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر گفت: در یک ماه اخیر، در دو ناحیه شهری شهید بابایی و آزادگان منطقه دو شهرداری قزوین، 175 مترمربع پیاده روسازی آسفالت انجام شده است.

فدایی فر عنوان کرد: در منطقه دو شهرداری قزوین در بهمن ماه امسال، در دو ناحیه شهری شهید بابایی و آزادگان 47 مترمربع، پیاده‌رو کفپوش شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری هدف از اجرای این پروژه را ارتقای کیفیت معابر و مناسب سازی پیاده‌روها به منظور تسهیل در عبور و مرور عابرین و زیباسازی معابر عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: منطقه دو شهرداری قزوین تمام تلاش خود را برای افزایش رضایتمندی شهروندان و افزایش استانداردهای شهری انجام می دهد تا بدین وسیله مردم زندگی راحت و همراه با آسایشی را در این منطقه تجربه کنند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط