دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

فدایی فر:

پروژه بسترسازی رودخانه بازار 40 درصد رشد فیزیکی داشته است

کیومرث فدایی فر، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: پروژه بستر سازی رودخانه بازار و تابلوگذاری آن تا به امروز 40 درصد رشد فیزیکی داشته است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر با اشاره به مهم ترین اقدامات عمرانی منطقه دو، گفت: یکی از پروژه های در حال اجرای شهرداری منطقه دو، پروژه بستر سازی رودخانه بازار و تابلوگذاری آن است.

وی افزود: برای بستر سازی این رودخانه قرار داد 12 ماهه با پیمانکار منعقد شده که امیدواریم با تامین به موقع بودجه، پروژه را در زمان مقرر شده به اتمام برساند.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: پروژه بستر سازی رودخانه بازار و تابلوگذاری آن تا به امروز 40 درصد رشد فیزیکی داشته است.

فدایی فر خاطرنشان کرد: همچنین این پروژه تا به امروز 31 درصد پیشرفت ریالی داشته که امیدواریم با تامین اعتبار لازم طرح را به سرعت به پایان برسانیم.

وی بیان کرد: منطقه دو شهرداری قزوین در حال حاضر پروژه های عمرانی مختلفی را در زمینه فرهنگی، ورزشی، خدمات رسانی و غیره در دست اجرا دارد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط