شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

قاسمی:

149 پایه چراغ خیابان خیام تعمیر و اصلاح شد

داریوش قاسمی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: 149 پایه چراغ خیابان های خیام میانی و شمالی توسط سازمان زیباسازی شهرداری قزوین تعمیر، اصلاح و تعویض شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین؛ قاسمی گفت: پایه چراغ های خیابان خیام شمالی و میانی تعمیر، اصلاح و سرچراغ های آن تعویض شد.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف تأمین نور کافی و افزایش زیبایی سیمای شهری، در این مسیر که از خیابان های مهم، تجاری و پر تردد شهر می باشد، صورت گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: سازمان زیباسازی شهرداری قزوین نسبت به رنگ آمیزی این پایه چراغ ها نیز اقدام کرده که در بازه زمانی یک ماه انجام شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط