یکشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۱

15-3 فروردين ماه 1390 ؛

اولين نمايشگاه ملي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز برگزار مي شود

شهرداري قزوين در نظر دارد با همکاري کليه حوزه هاي خصوصي ودولتي از تمامي استان هاي کشور، اولين نمايشگاه ملي بازي واسباب بازي نوروز 1390 را در محل مجموعه تاريخي سعدالسلطنه برگزار كند.

اولين نمايشگاه ملي بازي واسباب بازي
 
کودکان ديروز وامروز
 
15-3 فروردين
1390
قزوين – مجموعه سعدالسلطنه
 
شهرداري قزوين در نظر دارد با همکاري کليه حوزه هاي خصوصي ودولتي از تمامي استانهاي کشور ، اولين نمايشگاه ملي بازي واسباب بازي نوروز 1390 را در محل مجموعه تاريخي سعدالسلطنه برگزار نمايد.
 
به اين منظور از تمامي فعالان عرصه بازي ،  اسباب بازي،تجهيزات آموزشي وکمک آموزشي ، ناشران ، موسسات فرهنگي وهنري ،رايانه اي ، سرگرمي وکمک درماني براي حضور در اين نمايشگاه دعوت مي گردد.
دارندگان اسباب بازيهاي قديمي و لباسهاي محلي و عکسهاي مرتبط (جهت نمايش اسباب بازي ها به نام وعنوان خودشان در نمايشگاه )، متقاضيان شرکت براي اجراي بازيهاي قديم وجديد، حاميان مالي و شرکت کنندگان  مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر با دبيرخانه نمايشگاه تماس حاصل فرمايند.
* در صورت اجراي موفق ، اين نمايشگاه به موزه دائمي کودک تبديل خواهد شد.
 
دبيرخانه تهران                          دبيرخانه مرکزي قزوين  
تلفن :22379482-22062294-021            تلفکس:2246655-0281
فکس :22379484-021                        
www.QCRO.ir
Email:ToyFair90@Qazvin.ir
Email:ToyFair90@QCRO.ir

.

 

تصاویر مرتبط