شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

رئوفيان،دبير انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان:

اقدامات شهرداري قزوين نويدبخش آينده اي روشن براي شهروندان است

انقلاب عمراني صورت گرفته براساس برنامه ريزي هاي شهرداري قزوين، نويد شهري رو به رشد و آينده اي روشن را به شهروندان مي دهد.

 

ابوالقاسم رئوفيان، دبير انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان قزوين گفت: اقداماتي که توسط شهرداري قزوين در راستاي جذب سرمايه بخش خصوصي و جلب مشارکت سرمايه گذاران حوزه هاي مختلف فرهنگي، تفريحي، رفاهي و عمراني در شهر قزوين صورت گرفته، در نوع خود بي مانند بوده و نشانگر باور و اعتقاد مجموعه مديريت شهري به حقوق شهروندي است.
دبير انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان با بيان اين مطلب که البته شهرداري قزوين همان گونه که براي جذب سرمايه گذار و تعيين اولويت هاي عمراني، تفريحي و رفاهي شهر برنامه ريزي کرده، بايد از هم اکنون به فکر شناسايي موانع و آسيب شناسي روند اجرا، تکميل و تثبيت اين طرح ها باشد تا از بروز هر گونه خسران در بدنه شهر ممانعت به عمل آورد، اذعان كرد: همان گونه که مي دانيم در پي توافق هاي بزرگ صورت گرفته در امور سرمايه گذاري و به ويژه در حوزه امور عمراني، حجم مسووليت هاي شهرداري دوچندان شده و در چنين شرايطي بيم آن مي رود که با مشکلات شبكه‌اي و برخي کاستي ها در روند اجراي طرح مواجه شود.
وي تصريح کرد: اين هوشياري و تدبير مديران شهرداري را مي طلبد که براي به ثمر نشستن اين حجم قرارداد، خود را از هم اکنون آماده کنند و با آماده سازي سامانه اجرايي شهرداري و نظارت دقيق بر روند اجراي طرح ها پيش بيني هاي لازم را با اتکا به نظرات کارشناسان زبده در اين حوزه به عمل آورند.
دبير انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان قزوين در تشريح مصاديق موفقيت هاي کاري شهرداري، گفت: استفاده از روش هاي نوين بانکي در راستاي جمع آوري مطالبات شهرداري، سرمايه گذاري در بانک شهر، ارتقاي بودجه شهرداري به ويژه در حوزه عمراني، انعقاد قراردادهاي چند ميليارد توماني با سرمايه گذاران موفق کشور، برقراري ارتباط مناسب با بانک ها و شرکت هاي تامين سرمايه، تعامل با بانک شهر، انتشار و فروش صد ميليارد تومان اوراق مشارکت و... تنها بخشي از اين اقدامات شهرداري در سال هاي اخير به شمار مي رود.
وي همچنين از ايجاد کارگروه "قزوين + ?? "در قالب تيمي متشکل از صاحب نظران و کارشناسان، متخصص و مجرب در حوزه عمران، معماري، شهرسازي و... به عنوان يکي ديگر از اقدامات شايسته شهرداري ياد و تاکيد کرد: توان علمي، فني و اجرايي اين تيم به عنوان پشتوانه اي قوي براي شهرداري در نيازسنجي از شهر، شناسايي طرح هاي اولويت دار و چگونگي اجراي آنها مفيد بوده و درصد خطا را در برنامه هاي شهر به واسطه اخذ نظرات کارشناسان حوزه هاي مختلف به حداقل رسانده است.
رئوفيان در ادامه به وجود برخي موانع در مسير جذب سرمايه گذار در شهر اشاره و خاطرنشان کرد: اگرچه شناسايي نيازهاي شهر و اولويت بندي آنها موجب ايجاد فوريت در روند پاسخگويي به نيازهاي شهروندان مي شود، اما آنچه مسلم مي نمايد اين است که برخي طرح ها از جذابيت کافي براي جذب سرمايه گذار برخوردار نيستند و همين امر سرمايه آنها را، به شهري ديگر سوق مي دهد.
دبير انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اضافه کرد: تنوع در طرح هاي فراخوان شده، عامل اصلي پويايي حوزه سرمايه گذاري به شمار مي رود و مديران اين حوزه بايد توجه ويژه اي به آن داشته باشند.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تعامل سه جانبه شهرداري، شوراي اسلامي شهر و شوراي عالي سرمايه گذاري، از اين رويکرد به عنوان يکي از عوامل اثرگذار و حياتي در راستاي توسعه و آباداني شهر قزوين ياد و خاطرنشان کرد: اين همکاري و همدلي موجب تسهيل امور و تسريع در روند اجراي طرح ها و برنامه هاي شهري مي شود و بديهي است که هر چه قدر در اين حوزه دستاورد پررنگ تري را شاهد باشيم، به همان ميزان بر رضايت و همراهي شهروندان با بدنه مديريت شهري افزوده خواهد شد.
وي در خاتمه از بوستان باراجين به عنوان يکي از طرح هاي حياتي شهر قزوين به لحاظ موقعيت جغرافيايي، وسعت و نوع کاربري ياد و تصريح کرد: بوستان باراجين فرصتي استثنايي و ويژه براي شهر قزوين به شمار مي رود که اجراي هر طرح و اتخاذ هر تصميمي در مورد آن ديگر قابل جبران نيست، از همين رو از مجموعه مديريت شهري و به ويژه شخص شهردار به عنوان راس اين هرم انتظار مي رود با برنامه ريزي دقيق و همه جانبه نگر و فارغ از نگاه عجولانه و غير منطقي، نسبت به اتخاذ تصميم غير معقول سرنوشت ساز و در حد ملي براي اين بوستان که در صورت تصميم گيري اصولي و کارشناسي نقش انکارناپذيري را در توسعه شهر قزوين و رونق اقتصادي- اجتماعي آن ايفا خواهد نمود، اقدام نمايد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط