شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

جهانگیری:

مناسب سازی پیاده روها موجب افزایش ضریب ایمنی تردد عابران پیاده می شود

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردار قزوین گفت: اجرای پروژه های مناسب سازی پیاده روها موجب افزایش ضریب ایمنی تردد عابران پیاده می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: حفظ جان عابران پیاده و افزایش ضریب ایمنی تردد آنان در معابر شهری یکی از رسالت های سازمان به شمار می رود که از طریق اجرای خط کشی های عرضی و مناسب سازی پیاده روها محقق می شود.

وی عنوان کرد: براین اساس تمام پیاده روهای سطح شهر که محل عبور عابران پیاده است توسط کارشناسان سازمان مورد بازدید قرار می گیرد تا در صورت لزوم نسبت به مناسب سازی آنها اقدام شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردار قزوین تصریح کرد: از ابتدای سال جاری نیز۱۲ مورد پروژه مناسب سازی پیاده رو در معابر سطح اجرا شده که برخی از آنها شامل بلوار انصارالحسین، میدان مادر، فلسطین، فردوسی، شهیدبابایی و تقاطع مدرس-طالقانی است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اجرای پروژه های مناسب سازی یکی از پروژه های اولویت دار و مستمر سازمان به شمار می رود تا پایان سال جاری نیزبا توجه به نیازسنجی هایی که صورت می گیرد شاهد اجرای این قبیل پروژه ها در سطح شهر هستیم.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط