پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نعیمی‌پور:

برقراری حسابداری شعب در شهرداری قزوین محقق شد

علی نعیمی‌پور، مدیر برنامه‌وبودجه شهرداری قزوین، از برقراری حسابداری شعب در شهرداری قزوین در راستای تحقق حسابداری خزانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، نعیمی‌پور گفت: در شهرداری قزوین اقدامات لازم به‌منظور استقرار نرم‌افزار مالی شعب و سیستم اعتبارات مالی و برقراری حسابداری شعب عملیاتی شده و زمینه اتصال نرم‌افزار مالی به نرم‌افزار بودجه نیز فراهم‌شده است.

وی با بیان اهمیت عملیاتی شدن این پروژه در شهرداری قزوین افزود: از ابتدای آذرماه سال‌جاری کلیه اطلاعات مالی شهرداری مرکز، مناطق سه‌گانه و سازمان‌های وابسته در این نرم‌افزار جدید بارگذاری و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیر برنامه‌وبودجه شهرداری قزوین تصریح کرد: در واقع این اقدام موجب تحقق تجمیع اطلاعات مالی و اطلاعات موردنیاز برای نرم‌افزار بودجه شده و درنتیجه استقرار حسابداری خزانه که یک تکلیف قانونی برای شهرداری‌ها می‌باشد را تسهیل می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به مزیت برقراری حسابداری شعب در شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: این پروژه در مسیر یاری برنامه‌ریزان و مدیران شهری در تصمیم‌گیری‌های منطقی و به‌موقع گام برداشته و درنهایت نسبت به پایش بودجه اقدام و از انحراف نامساعد بودجه مصوب جلوگیری می‌کند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط