دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

بهنام زاده:

بيشتر تخلفات ساختماني منطقه یک شهرداری قزوین ساخت و سازهای بدون پروانه است

اصغر بهنام زاده، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین، گفت: ساخت و ساز در داخل محدوده شهری مستلزم رعايت برخی اصول و مقررات خاص مهندسی و شهرسازی است.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده گفت: واحد اجراييات شهرداری، اصلی ترين واحد مقابله و جلوگيری از ساخت و سازهاي غير اصولی محسوب می شود و در  مواقعي که  تخلف صورت گرفته شامل نقض مقررات شهرداری و شهرسازی است، این واحد می بايست، بر اساس مقررات و ضوابط حاكم برخورد کند.

این مقام مسئول با اشاره به حساسيت و اهميت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز شهری، گفت: ابتدا اخطاريه مبنی بر توقف ساخت و ساز غيرمجاز و يا مغاير پروانه به مالک ارسال می شود تا جهت ارائه مستندات قانونی به شهرداری منطقه مراجعه کند و در صورت مراجعه مالك، به واحد شهرسازی معرفی می شود تا اقدامات لازم برای اصلاح مجوز را انجام دهد.

وی افزود: در صورت عدم پيگيری، ظرف مدت قانونی نسبت به پلمب ملك اقدام می شود و سپس  به كمسيون ماده صد و رفع تخلف ارجاع و تا زمان اخد اصلاحيه و يا اخذ مجوز، ادامه كار ساختمانی متوقف می شود.

وی خاطرنشان کرد: وصول مطالبات شهرداری، اطلاع رسانی و پيشگيری از ساخت سازهای غير مجاز، اجرای ضوابط قانونی صدور اخطاريه  و تشكيل پرونده جهت تخلفات ساختمانی، جمع آوری ابزار و مصالح پای كار ساخت سازهای غير مجاز و ممانعت از خط كشی در اراضی دارای كاربری غير مسكونی و فاقد طرح شهرسازی، توقيف و تعطيل كار ساخت و ساز های غير مجاز و پلمپ آن ها، تنظيم لوايح و ارسال آن ها به كمسيون ماده صد و اجراي احكام صادره و همچنين بازديد و گشت زنی مستمر در سطح شهر جهت ممانعت از ساخت و سازهای غيرمجاز از وظایف واحد اجراییات شهرداری است.

وی با اشاره به برخورد جدی و قاطع با هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در سطح منطقه یک شهرداری، از کاهش چشمگير اين تخلفات در سال جاری خبر داد و گفت: این منطقه جزو پيشتازان مقابله با تخلفات ساخت و ساز در سطح شهرداری قزوین بوده  و مانع از گسترش مرز های شهری خارج از محدوده معين شده است.

بهنام زاده در پایان خاطرنشان کرد: بيشتر تخلفات ساختمانی منطقه یک، مربوط به ساخت و سازهای بدون پروانه است که اين واحد با جلوگيري و توقف عمليات مانع از ادامه كار آن ها شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط