یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

جهانگیری:

بیش از ۸۰ درصد پروژه نرده گذاری بلوار لشگری انجام شده است

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، گفت: پروژه نرده گذاری بلوار لشگری به طول ۳۰۰ متر از پیشرفت فیزیکی بیش از۸۰درصد برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: استفاده از نرده ها در رفوژ میانی معابر مانع تردد عابران پیاده از عرض معابر پرخطر شده و به تبع آن شاهد کاهش آمار تصادفات بین خودرو و عابرپیاده در سطح شهر خواهیم بود.

وی عنوان کرد: با توجه به نقش اثرگذار نرده های فلزی در کاهش آمار تصادفات سعی می شود، در معابر پرخطر و معابری که پل هوایی عابرپیاده در آنها نصب شده، از نرده گذاری رفوژ میانی برای جلوگیری از تردد عابران پیاده از عرض معبر استفاده شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تصریح کرد: پس از احداث پل هوایی عابرپیاده شهید لشگری در بلوار شهید لشگری نسبت به نرده گذاری رفوژمیانی معبر مذکور اقدام شده است.

جهانگیری با بیان این که این پروژه ۳۰۰ متر طول دارد و تاکنون از بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز تقاضا داریم به منظور افزایش امنیت جانی خود هنگام تردد از عرض معابر از محل های خط کشی شده و پل های عابرپیاده استفاده کنند.
پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط