یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

کاظمی:

دوره آموزشی رفع سد معبر و ساماندهی مشاغل برگزار شد.

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، گفت : دوره آموزشی بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور در خصوص رفع سد معبر و ساماندهی مشاغل توسط معاونت خدمات شهری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت: طبق تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها، رفع سد معبر در راستای حفاظت و حراست از معابر عمومی به عنوان حق همه شهروندان و نیز در راستای جلوگیری از بی انضباطی و هرج و مرج در معابر شهری جز وظایف شهرداری ها می باشد

وی افزود: در همین راستا و نیز تقویت زیرساخت های فرهنگی دوره آموزشی ویژه عوامل اجرایی با موضوع بررسی آیین نامه ها ودستورالعمل های ابلاغی وزارت کشور در خصوص رفع سد معبر و ساماندهی مشاغل در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تصریح کرد: این دوره آموزشی باحضور رییس گروه عمران و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور و معاون شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار شد

کاظمی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را خدمت رسانی بیشتر و با کیفیت تر به شهر و شهروندان و نیز اجرای طرح انضباط شهری و آشنایی بهتر و بیشتر عوامل اجرایی نسبت به قوانین سایر دستگاه ها در خصوص رفع سدمعبر و اهمیت حضور دستگاه های استانی جهت همکاری و اجرای وظایف قانونی برای رفع تخلفات شهری از جمله سدمعبر و نیز ساماندهی مشاغل مزاحم عنوان کرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط