شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

کاظمی:

نقاط ضعف و قوت ستاد برف روبی شناسایی شد

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، گفت: چهارمین جلسه ستاد برف روبی با موضوع بررسی عملکرد ستاد در بارندگی اخیر تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت: چهارمین جلسه ستاد برف روبی شهرداری قزوین با هدف بررسی مانور بزرگ برف روبی و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت ستاد در برف روبی اخیر تشکیل شد.
معاون خدمات شهری شهرداری قزوین تصریح کرد: در این جلسه نحوه عملکرد تمام حوزه های فعال در امر برف روبی مورد تجزیه و تحلیل اعضای ستاد قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه پلیس راهور شهرستان با برشمردن نقاط حادثه خیز، خواستار تمرکز عملیات ستاد در زمان برف روبی در نقاط ذکرشده، به ویژه در پل های غیرهمسطح و معابر شیب دار، شد.
کاظمی درپایان خاطرنشان کرد: نحوه اطلاع رسانی عملکرد حوزه ها نیز در جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط