یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین خبر داد؛

نصب شابلون های جهت نما در خیابان پیغمبریه

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به دلیل انجام پروژه کف سازی در میدان آزادی، شابلون های کف نویس جهت نما در خیابان پیغمبریه نصب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری افزود: انتظام بخشی به وضعیت ترافیک عبوری در معابر شهر به ویژه در هنگام اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر بر عهده این سازمان است.
وی عنوان کرد: با توجه به تأثیرات ترافیکی اجرای پروژه بازآفرینی میدان آزادی و تغییر الگوی شهر در هسته مرکزی، شابلون های کف نویس جهت نما در خیابان پیغمبریه نصب شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اشاره به اهداف اجرای این پروژه تصریح کرد: هدایت بهتر رانندگان در خیابان پیغمبریه مهمترین هدف اجرای این پروژه است و از شهروندان تقاضا داریم در اجرای پروژه های شهری همکاری لازم را با مجموعه مدیریت شهری داشته باشند تا از این طریق در ارتقای  سطح امکانات موجود گام های مؤثری برداشته شود.

تصاویر مرتبط