پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین خبر داد؛

اتمام مناسب سازی گذرهای عابرپیاده بلوارمعلم

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: مناسب سازی گذرهای عابرپیاده بلوارمعلم به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری افزود:یکی از مأموریت های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزویم اجرای پروژه های مناسب سازی برحسب نیازسنحی ها و ضرورتی است که توسط کارشناسان سازمان تشخیص داده می شود.

وی عنوان کرد:  با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته در حال حاضر پروژه مناسب سازی گذرهای عابرپیاده بلوارمعلم به اتمام رسید.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: اجرای این پروژه در افزایش ایمنی تردد عابران پیاده به ویژه کودکان، سالمندان ومعلولان تأثیر بسزایی دارد.

جهانگیری خاطرنشان کرد:تمام معابر و گذرهای عابرپیاده سطح شهر به صورت مسمتر بازبینی می شود  تا در صورت نیاز پروژه مناسب سازی برای آن ها اجرا شود.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت مناسب سازی معابر سطح شهر هر ساله بخشی از اعتبارات سازمان به اجرای پروژه های مناسب سازی اختصاص می یابد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط