پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

دومین جلسه کمیته فنی و اجرایی کارگروه مالی و اقتصادشهری شهرداری قزوین برگزار شد

دومین جلسه کمیته فنی و اجرایی کارگروه مالی و اقتصاد شهری با موضوع بررسی طرح های پیشنهادی منطقه یک شهرداری قزوین در دفتر معاونت مالی و اقتصادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه مدیریت اقتصادی شهرداری قزوین؛ در این جلسه پیمان پژمانفرد، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین توضیحاتی در ارتباط با سه طرح پیشنهادی خود در این منطقه ارائه داد و سپس این طرح ها توسط اعضاء مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

بر اساس این گزارش؛ مقرر شد کمیته کارشناسی ویژه ای برای ارزیابی و تکمیل این طرح ها به ویژه در ابعاد مالی و اقتصادی و نیز برآورد شاخص ها و تخمین ها برای هر طرح به طورجداگانه تشکیل و نتیجه در جلسه بعدی کارگروه اعلام شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط