شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

مراحل پاياني عمليات مرمت و لكه‌گيري آسفالت ناحيه مينودر قزوين

حبيب‌اله پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني مرمت و لکه‌گيري آسفالت در ناحيه مينودر واقع در منطقه سه شهرداري قزوين از 95 درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ حبيب‌اله پيله‌چي افزود: عمليات عمراني مرمت و لكه‌گيري آسفالت در ناحيه مينودر با اعتبار 180 ميليون تومان از پروژه هاي سال گذشته است که اکنون در مراحل پاياني قرار دارد.

اين مسوول اضافه کرد: پروژه مرمت و لكه‌گيري آسفالت در ناحيه مينودر در قالب مرمت و لکه‌گيري آسفالت، مرمت جداول فرسوده و اصلاح دريچه و پل فلزي و همه موارد درخواستي مردمي و سامانه 137 منعقد شده است.

پيله‌چي بيان كرد: مرمت پل‌هاي فلزي، دريچه‌هاي فلزي، جداول فرسوده و لكه‌گيري از اقدامات عمراني اين پروژه است كه انجام آن‌ها بر اساس اولويت با درخواست شهروندان به‌صورت حضوري و يا پيام‌هاي كه از طريق سامانه 137 ارسال مي‌شود، مي‌باشد. 

معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين با بيان اينكه پيام‌هاي كه از طريق سامانه 137 در اين خصوص ارسال مي‌شود ظرف 48 ساعت اقدامات عمراني انجام مي‌شود، گفت: مشكلاتي كه كارشناسان در سطح شهر بررسي كنند، بر اساس آن اقدامات مرمت و لكه‌گيري آسفالت صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه اگر آسفالتي نشست كند و يا آسفالتي به دليل حفاري از بين برود آن مكان مرمت و لكه‌گيري آسفالت مي‌شود، افزود: افزايش رفاه حال شهروندان و پاسخ به درخواست‌هاي آنان از دلايل اجراي اين پروژه است.

پايان پيام

تصاویر مرتبط