چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

استاندارد ادواري آسانسور شهيد بابايي انجام شد

سعيد جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: با توجه به اهميت سالم بودن قطعات مختلف آسانسور پل هوايي شهيد بابايي استاندارد ادواري آن انجام شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ سعيد جهانگيري افزود: استانداردسازي آسانسور يکي از مهمترين موضوعات مرتبط با ايمني استفاده کنندگان از آن به شمار مي‌رود.

وي عنوان کرد: استانداردهاي ادواري مربوط به آسانسورها، تمام بخش هاي يک آسانسور را با دقت زياد پوشش داده و نحوه نصب قانوني و درست قطعات آن را مشخص مي کند.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين تصريح کرد: با توجه به اهميت موضوع پس از نصب آسانسور در پل هوايي شهيد بابايي به منظور بررسي وضعيت قطعات آسانسور اين پل، استاندارد ادواري آن انجام مي شود.

جهانگيري گفت: بررسي وضعيت 2 آسانسور به کار گرفته شده در پل هوايي شهيد بابايي از سوي بازرسان اداره کل استاندارد انجام مي شود تا در صورت نياز قطعات معيوب آسانسور تعويض شده و سرويس تمام قطعات آن انجام شود.

وي با اشاره به اهميت استفاده از آسانسور در پل هاي هوايي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه نياز است بستري فراهم شود تا معلولان و سالمندان  هم بتوانند از پل هاي عابرپياده استفاده کنند، تجهيز پل هاي هوايي که جديد احداث شدند به آسانسور در دستور کار سازمان قرار گرفت.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط