دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۰۷

مجمع شهري برنامه توسعه راهبردي شهر قزوين برگزار شد

مجمع شهري برنامه توسعه راهبردي CDS شهر قزوين با حضور استاندار و معاونين وي، شهردار، مديران شهري، مشاوران طرح توسعه راهبردي، نمايندگان اصناف و برخي از شهروندان در سالن اجتماعات استانداري قزوين برگزار شد.

 

ماني فر، معاون سازمان مسكن وشهرسازي قزوين:
برنامه توسعه راهبردي شهر قزوين از شهرهاي ديگر جلوتر است
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ در ابتداي جلسه حامد ماني فر، معاون شهرسازي و معماري سازمان مسكن وشهرسازي استان قزوين با بيان اينكه دستور كار محلي 21 قزوين با مشاركت سازمان ملل متحد براي قزوين به عنوان اولين شهر كشور تهيه و ماه گذشته به سازمان مسكن شهرسازي ارائه شده، گفت: قزوين در تدوين برنامه توسعه راهبردي شهر نيز از 2 شهر انزلي و شاهرود بسيار جلوتر است.
ماني فر با اشاره به اينكه شهر قزوين 4سال پيش نسبت به تدوين اين طرح باهمكاري دانشگاه بين الملل امام خميني(ره) اقدام كرده بود، گفت: برنامه توسعه راهبردي شهر قزوين به ما كمك مي كند تا براي درآمدها و هزينه هاي شهر برنامه ريزي كرده و اولويت ها و شناسايي شودو همچنين CDS قزوين تلاش مي كند باترسيم مناسب ترين چشم انداز و راهكارها،مسير را براي اقدامات بعدي هموار  كند.
عجم، استاندار قزوين:
مشاركت مردم در برنامه هاي توسعه بالا است
در ادامه اين جلسه، احمد عجم، استاندار قزوين با تأكيد بر اينكه توسعه شهر بايد مناسب با فرهنگ و نيازهاي اين منطقه باشد،خواستار افزايش سطح مشاركت مردم در اين امورشد، گفت: خوشبختانه ميزان مشاركت شهروندان قزويني ازميانگين كشوري بالاتراست و بابرنامه ريزي مناسب مي توان اين سطح مشاركت را با  اهداف تعيين شده هدايت كرد.
عجم،بابيان اينكه اسناد بالادستي استان نظير طرح آمايش ، طرح جامع و تفصيلي و... آماده است، اظهار كرد: توسعه شهر قزوين بايد با اهدافي e دراسنادبالادستي وسند توسعه استان تدوين شده صورت گيرد.
وي با بيان اينكه هدف طراحان كاهش نگراني شهروندان و توجه به مديريت و توسعه پايدار در آينده است، افزود: قرار است باغ فرهنگي در سبزه ميدان اجرا شود و شهرداري براي آن برنامه هاي خوبي دارد.
نصرتي، شهردارقزوين:
مديريت شهري بدون هماهنگي و همكاري نمي تواند كاري از پيش ببرد
سپس مسعود نصرتي، شهردار قزوين با بيان اينكه برنامه توسعه راهبردي اول شهر قزوين با مشاركت دانشگاه بين الملل امام خميني(ره) و تمامي گروه هاي مرتبط باحوزه مديريت شهري تهيه و در سال 87به تصويب رسيد، گفت:چشم اندازهايي در آن طرح به تصويب رسيد كه شهر قزوين را شهري تاريخي ، فرهنگي، دانشگاهي، گردشگري، پايدار و امن معرفي كرد، پايه بسياري از اقدامات اجرايي بعدي شهرداري قرار گرفت.
نصرتي با اشاره به اينكه شهر قزوين سابقه خوبي در تهيه اسناد و طرح ها از جمله طرح جامع شهر، طرح ناحيه اي،طرح مجموعه شهري، طرح تفصيلي و دستور كار21 محلي داشته است، گفت: با هدف بهره مندي از اسناد بالادست در اقدامات اجرايي جامعه اي از گروه هاي متخصصي و تاثيرگذار درطرح هاي قبلي بودند براي تدوين 20 پروژه تاثيرگذار شهر قزوين دعوت شدند و پس از بررسي كارشناسي تعداي پروژه هاي مهم شهرداري و با جذب گروه هاي سرمايه گذاري آغاز شد.

 

تصاویر مرتبط