پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۳

به همت سازمان خدمات طراحي شهرداري،

طراحي هندسي دو تقاطع شهر قزوين پايان يافت

پروژه مطالعه و طراحي هندسي تقاطع هاي هاي بلوار امام خميني (ره) و معلم و بلوار جمهوري اسلامي– راه آهن توسط سازمان خدمات طراحي و به سفارش معاونت حمل و نقل و ترافيک به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي، سميه عليجاني، مسئول پروژه مطالعه و طراحي هندسي دو تقاطع شهر قزوين هدف اصلي اين اقدام را بهبود وضعيت عبور و مرور وسايل نقليه شخصي و همگاني و عابرين پياده عنوان كرد و گفت: افزايش ايمني و کاهش تصادفات در دو تقاطع بلوار امام خميني (ره) – بلوار معلم و بلوار جمهوري اسلامي– بلوار راه آهن از ديگر اهداف اين پروژه است.
عليجاني ادامه داد: در اين پروژه ابتدا به شناخت وضع موجود از جمله دسترسي ها ، کاربري هاي بدنه ، نظام حرکتي سواره و ... پرداخته و پس از برداشت آمار تردد و تحليل آن، طرح هندسي اصلاح شده دو تقاطع مذکور و نقشه هاي اجرايي آن ارائه شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط