شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

دربندي‌زاده، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

آغاز آسفالت پياده‌روهاي خاكي منطقه سه شهرداري قزوين

عمليات عمراني آسفالت پياده‌روهاي خاكي منطقه سه شهرداري قزوين آغاز شد.

 

عبدالعلي دربندي‌زاده، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني آسفالت پياده‌روهاي خاكي منطقه سه شهرداري قزوين آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي‌زاده افزود: در سال جاري براي اجراي اين پروژه 250ميليون تومان اعتبار هزينه خواهد شد.
وي بيان كرد: تا پايان سال جاري 15هزار مترمربع در شهرک مينودر عمليات عمراني آسفالت پياده‌روهاي خاكي انجام خواهد شد که 70درصد از فعاليت اين پروژه است. 
گنجي بيان كرد: در سال 90 عمليات عمراني آسفالت پياده‌روهاي خاكي به متراژ 10هزار مترمربع و در سال 92 و 91 عمليات عمراني آسفالت پياده‌روهاي خاكي به متراژ 15هزار مترمربع انجام شده است.
اين مقام مسوول اضافه کرد: مدت اجراي اين پروژه 6 ماه تعريف شده است.
وي بيان كرد: اجراي پروژه آسفالت پياده‌روهاي فرعي منطقه سه شهرداري قزوين يكي از درخواست‌هاي اصلي شهروندان است و مسيرهاي مورد نظر بر اساس اولويت تردد زياد شهروندان انتخاب شده است.
مديرمنطقه سه شهرداري قزوين با بيان اينكه اجراي پروژه آسفالت پياده‌روهاي فرعي در اين منطقه در راستاي ساماندهي وضعيت خاكي پياده‌روها اجرايي مي شود، اظهار كرد: اجراي اين طرح با کيفيت مناسب يکي از خواست‌هاي شهروندان است و براي جلب رضايت شهروندان مديريت شهري تلاش خود را خواهد کرد که به نحو احسن اين طرح را اجرايي کند.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط