شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

شفيعي، مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين اعلام کرد؛

آتش نشانان شهرداري قزوين نايب قهرمان شناي كارگران استان

تيم شناي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين در سكوي دوم مسابقات كارگران استان ايستاد.

سيد علي شفيعي، مديرعامل سازمان آتش نشاني خدمات ايمني شهرداري قزوين گفت : مسابقات شناي كارگران استان با حضور 60 شناگر در قالب 10 تيم در استخر سرپوشيده كارگران برگزار شد كه در پايان نتايج تيمي، تيم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني پس از تيم نظام مهندسي در سكوي دوم ايستاد و شركت برق سوم شد.

شفيعي ادامه داد: در نتايج انفرادي نيز در رده سني زير 30 سال، سعيد گودرزي در 50 متر كرال سينه سوم شد و حسين محمدي عنوان دوم رشته هاي 50 متر كرال پشت و قورباغه را كسب كرد.
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين افزود: در رده سني 30 تا 40 سال نيز تيم آتش نشاني قزوين  به نتايج ذيل دست يافت:
حامد برخوردازي در رشته 50 متر كرال پشت - مقام اول
حميد رضا ململي در رشته 50 متر قورباغه - مقام اول
حامد برخورداري در رشته 50 متر پروانه - مقام اول
حميدرضا ململي در رشته 50متر كرال سينه - مقام دوم
حسين مبارك آبادي در رشته 50 متر پروانه - مقام دوم
حسين مبارك آبادي در رشته 50 متر كرال سينه - مقام سوم
حامد كشاورز در رشته 50 متر قورباغه - مقام سوم
در گروه سني پيشكسوتان محمد قرباني سوم شد و تيم 25 ×4 متر مختلط امدادي و 25 ×4 متر آزاد تيمي نيز با تركيب حميد رضا ململي ، حامد برخورداري ، حامد كشاورز ، حسين مبارك آبادي و حسين محمدي به ترتيب اول و دوم شد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط