پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

كاشي پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد:

تکميل اظهارنامه مالياتي خودروئي با همکاري اداره کل پست استان

براساس توافقات صورت گرفته اظهارنامه مالياتي خودروئي تاکسيرانان و تاکسيداران تحت نظارت سازمان باهمکاري اداره کل پست استان انجام مي شود.

مصطفي کاشي پزها، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين گفت: باتوجه به اين که تمام موديان مالياتي موظف به پرکرن فرم اظهارنامه مالياتي تا پايان تيرماه سال جاري هستند، اقدامات لازم براي تکميل فرم مذکور توسط تاکسيرانان و تاکسيداران تحت نظارت سازمان نيز در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، كاشي پزها افزود: در اين راستا سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با همکاري اداره کل پست استان زمينه لازم براي تکميل کردن فرم اظهارنامه مالياتي توسط تاکسيداران و تاکسيرانان تحت نظارت اين سازمان با صرف کمترين هزينه و زمان ممکن فراهم کرده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين ادامه داد: علي رغم اين که تاکسي ها به عنوان خودروهاي فعال در بخش حمل و نقل عمومي از پرداخت ماليات معاف هستند اما موظف به تکميل فرم اظهارنامه مالياتي مي باشند.

کاشي پزها عنوان کرد: در اين راستا و باتوجه به اهداف دولت تدبيرواميد مبني بر حاکميت عدالت اجتماعي و از آنجا که توسعه خدمات ارتباطي در اقصي نقاط استان در دستورکار اداره کل پست استان قرار گرفته است، اين اداره کل آمادگي خود را براي تکميل اظهارنامه مالياتي خودروئي باهمکاري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اعلام کرده است.

وي تصريح کرد: با برقراري اين تعامل بين سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين و اداره کل پست استان ضمن ارتقا بهره‌وري ملي، در هزينه هاي تاکسيرانان و تاکسيداران براي ثبت نام اظهارنامه مالياتي  نيز کاهش چشمگيري را شاهد خواهيم بود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: مکان و زمان دقيق براي مراجعه تاکسيرانان و تاکسيداران تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به منظور تکميل فرم اظهارنامه مالياتي خودروئي متعاقا اعلام مي شود. 

تصاویر مرتبط