پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

عرشيان، مديرعامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين:

طرح پياده راه خيام قزوين از هفته آينده اجرا مي شود

ساکنان اين محدوده از شهر قزوين پس از دريافت کارت تردد از سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، بايد برچسب موردنظر را در قسمت پايين شيشه جلوي خودرو نصب کنند تا به راحتي قابل رويت باشد.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: طرح پياده راه خيام از هفته آينده اجرا مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، اسماعيل عرشيان افزود: در جوامع بشري راه‌ها ومسيرهاي ارتباطي به انواع مختلفي تقسيم مي شوند که هريک از آن ها کاربرد مختص به خود را دارد.
وي اضافه کرد: برخي از اين مسيرها براي عبور عابران پياده اختصاص مي يابد و تردد وسايل نقليه در آن محدوده ها ممنوع است که از آن به عنوان پياده راه ياد مي شود.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين ادامه داد: در شهرهاي توسعه يافته توجه کمتري به پياده راه ها شده و قسمت اعظم مسيرهاي ارتباطي به تردد وسايل نقليه اختصاص داده شده است.
عرشيان عنوان کرد: در سال‌هاي اخير به دليل کارکردهاي مطلوبي که پياده راه ها مي تواند داشته باشد، اجراي طرح هاي پياده راه در نقاط مختلف کشور مورد توجه مجموعه مديريت شهري قرار گرفته است.
وي با اشاره به اين که پياده راه ها کارکردهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي دارند، تصريح کرد: از ظرفيت پياده راه ها مي توان براي گذران اوقات فراغت شهروندان و توسعه مراکز خريد بهره مند شد.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: در شرايطي که بتوان طرح پياده راه در محدوده مراکز خريد اجرا کرد، شهروندان براي دسترسي به مراکز خريدي که در محدوده بافت مرکزي شهر واقع شده با مشکلات کمتري روبرو بوده و تردد در اين مکان‌ها با امنيت بالاتري انجام مي شود.
عرشيان بيان کرد: در استان قزوين نيز باتوجه به نيازسنجي که صورت گرفته براي استفاده از کارکردهاي مختلف پياده راه، اجراي اين طرح در محدوده چهارراه شهرداري تا سه راه خيام در دستور کار سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين قرار گرفته است.
وي با بيان اين که اقدامات اوليه براي اجراي هرچه بهتر طرح پياده راه خيام صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: به منظور رفاه حال شهروندان ساکن در محدوده طرح پياده راه خيام، سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين اقدام به صدور کارت تردد وسايل نقليه براي آنان کرده است.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين ابراز کرد: باتوجه به اين که طرح پياده راه خيام از روز جمعه 6تيرماه سال جاري آغاز مي شود، شهروندان از آن پس مجاز به تردد با وسايل نقليه در محدوده اجراي طرح نخواهند بود.
عرشيان با اشاره به امتيازي که براي ساکنان محدوده اجراي طرح پياده راه خيام داده شده است، عنوان کرد: ساکنان اين محدوده از شهر قزوين پس از دريافت کارت تردد از سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، بايد برچسب موردنظر را در قسمت پايين شيشه جلوي خودرو نصب کنند تا به راحتي قابل رويت باشد.
وي يادآور شد: به اين ترتيب اين افراد مشکلي براي تردد با وسايل نقليه در محدوده اجراي طرح پياده راه خيام ندارند.
پايان پيام/
 
 

 

تصاویر مرتبط