چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۴

گنجي؛معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين مطرح کرد؛

مديريت شهري قزوين تجربه موفقي از كار با بخش خصوصي دارد

شهرداري قزوين اميد فراوان دارد تا با جلب نظر سرمايه گذاران، برگ زرين ديگري بر دفتر افتخارات خود بيفزايد.

 

معاون سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري قزوين گفت: برقراري تعادل بين درآمد و هزينه همواره يكي از مهمترين دغدغه هاي مسئولين دستگاههاي اجرايي است و شهرداري ها هم از اين قاعده مستثني نيستند و با عنايت به روند تغييرات پتانسيل منابع درآمدي شهرداري ها در چند ساله اخير خاصه پس از وضع قانون موسوم به تجميع عوارض و قانون ماليات بر ارزش افزوده، شكنندگي و كاهش چشمگير درآمد شهرداري ها بوضوح قابل مشاهده است و اين واقعيت تلخ؛ خصوصا پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش سرسام آور هزينه هاي مديريت شهري، شهرداري ها را به تقويت و توسعه منابع درآمدي شان ناگزير کرده است.
ناصر گنجي بيان کرد:از مهمترين موانع پيش روي شهرداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي وجود ضوابط عريض و طويل اداري است كه بعضا اجراي برخي از پروژه هاي عمراني را با تاخيرهاي طولاني مواجه نموده و توجيه اقتصادي آنها را زير سئوال مي برد حال آنكه بخش خصوصي از اين پتانسيل برخوردار است كه فارغ از بسياري از اين موانع، همين پروژه ها را با صرف هزينه كمتر و زمان بسيار كوتاه تري به اتمام برساند.
ناصر گنجي افزود: خوشبختانه مديريت شهري تاكنون تجربه بسيار موفقي از كار با بخش خصوصي دارد. پروژه مجتمع مسکوني راژيا ، پروژه پارکينگ طبقاتي،پروژه دهکده طبيعت،پروژه مجتمع چند منظوره تالار شهر و... از مواردي است كه با مشاركت بخش خصوصي در حال احداث مي باشد.
معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين ادامه داد: شهرداري قزوين اميد فراوان دارد تا با جلب نظر سرمايه گذاران بخش خصوصي واجد شرايط و با تجربه ، برگ زرين ديگري بر دفتر افتخارات خود بيفزايد.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط