یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۱

اسفندياري، مديرعامل سازمان فاوا شهرداري قزوين خبر داد؛

دريافت گزارش مالي اعضاي صندوق ذخيره کارکنان از طريق پرتال شهرداري قزوين

گزارش مالي اعضاي صندوق ذخيره کارکنان شهرداري قزوين از طريق درگاه الکترونيک قابل دريافت است.

محسن اسفندياري، مدير عامل سازمان آمار و فن آوري اطلاعات شهرداري قزوين گفت: گزارش مالي اعضاي صندوق ذخيره کارکنان شهرداري قزوين از طريق درگاه الکترونيک قابل دريافت است.

به گزارش روابط عمومي سازمان فاوا؛ اسفندياري افزود: به زودي سرويس مذکور در پرتال شهرداري قزوين به آدرس  Qazvin.ir راه‌اندازي خواهد شد.
وي بيان کرد: با توجه به راه‌اندازي امکان دريافت گزارش مالي اعضاي صندوق ذخيره کارکنان شهرداري قزوين از طريق درگاه الکترونيک، همكاران شاغل در شهرداري که عضو صندوق ذخيره هستند مي‌توانند با مراجعه به پرتال داخلي به آدرس www.Qazvin.iri منوي خدمات الکترونيک و وارد كردن مشخصات خواسته شده گزارش خود را دريافت و در صورت نياز پرينت آن را تهيه كنند.
اسفندياري افزود: بانک اطلاعات سرويس مذکور از طريق حوزه صندوق ذخيره کارکنان بارگذاري خواهد شد و با راهاندازي اين امکان اعضا مي‌توانند در هر زمان گزارش صندوق ذخيره خود را مشاهده و پرينت آن را تهيه کنند.
وي بيان کرد: همچنين به زودي سرويس مذکور در پرتال Qazvin.ir راه‌اندازي خواهد شد تا علاوه بر همکاران شهرداري قزوين ديگر اعضا بتوانند از اين امکان استفاده کنند.
پايان پيام

تصاویر مرتبط