شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

علمي، مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين خبر داد؛

آغاز اجراي جدول‌گذاري توقفگاه امام علي (ع) واقع در جاده نجم آباد قزوين

پروژه جدول‌گذاري توقفگاه امام علي (ع) واقع در جاده نجم آباد قزوين توسط سازمان عمران شهرداري قزوين آغاز شد.

 

سيد محمد علمي، مدير عامل سازمان عمران شهرداري قزوين گفت:پروژه جدول‌گذاري توقفگاه امام علي (ع) واقع در جاده نجم آباد قزوين توسط اين سازمان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري قزوين؛علمي افزود: پروژه جدولگذاري توقفگاه امام علي (ع) با هدف هدايت آب‌هاي سطحي و خيابان کشي اين توقفگاه در دستور کار سازمان قرار گرفت.
علمي بيان کرد: اکنون احداث نهر در اين توقفگاه به طول 800 متر انجام شده است.
پايان پيام

تصاویر مرتبط