شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

کريمي، مدير مرکز مطالعات فرهنگي و اجتماعي شهرداري قزوين:

طرح مطالعاتي کاهش طلاق در قزوين آغاز شد

از ابتداي فروردين تا پايان خرداد ماه سال جاري به تحقق فاز اول طرح مطالعاتي کاهش طلاق در قزوين اختصاص دارد.

 

آرش حاجي کريمي، مدير مرکز مطالعات فرهنگي و اجتماعي شهر گفت: ريشه يابي و بررسي علت ها و منشأ اصلي بروز طلاق در شهر قزوين در طرح مطالعاتي که در دستور کار سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين و ديگر دستگاههاي مرتبط قرار گرفته،در چهار مرحله بررسي و موشکافي مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ حاجي کريمي افزود: با توجه به تأکيد مقام معظم رهبري در اجراي سبک زندگي سالم در جامعه و از سويي، روند غير قابل کنترل آمار طلاق طي سالهاي اخير، مي توان يکي از محورهاي اين مقوله را در کاهش آمار طلاق و جلوگيري از بروز اختلاف در خانواده ها دانست.
وي از مشارکت استانداري، شهرداري، بهزيستي و ديگر دستگاههاي مربوطه در اجراي اين طرح خبرداد و گفت: اجراي طرح مطالعاتي و رصد سه گروه از افراد در موقعيتهاي مختلف که در آستانه ازدواج هستند، بتازگي زندگي خود را آغاز کردند و يا طلاق گرفته و در آستانه آن قرار دارند، در دستور کار قرار مي گيرد.
حاجي کريمي در رابطه با انتخاب جامعه هدف در اين طرح مطالعاتي توضيحات بيشتري ارائه داد و افزود: افرادي که در آستانه ازدواج هستند مانند جوانها و دانشجوها اگر به موقع مشاوره شوند، به درستي همسر انتخاب مي کنند و زندگي ايده آلي خواهند داشت، افراديکه به تازگي ازدواج کردند وبيش از يکسال از آغاز زندگي مشترکشان نمي گذرد، براي پيشگيري از بروز اختلاف در زندگي آنها آداب همسرداري، رفتار در خانواده و استانداردهاي برخورد مناسب با يکديگر آموزش داده مي شود.
وي اضافه کرد: افراديکه طلاق گرفتند و يا در آستانه طلاق هستند گروهي ديگر از جامعه هدف ما را تشکيل مي دهند که عوامل بروز مشکلات آنها نيز بررسي مي شود.
اين مسئول از تهيه يک پيش تست اوليه با مشارکت 50 نفراز جامعه هدف که ازدفاتر طلاق، بهزيستي، دادگستري، خانه هاي فرهنگ و دانشگاهها انتخاب شدند خبر داد و گفت: به نوان نمونه زوج ها و افرادي که در آستانه تشکيل زندگي مشترک هستند و به خانه هاي فرهنگ و فرهنگسراها  براي مشاوره مراجعه مي کنند، از آنها خواسته مي شود در اجراي درست اين طرح با ما مشارکت داشته باشند.  
حاجي کريمي در رابطه با خروجي اوليه طرح، گفت: مشکلات مراجعه کنندگان در شرايط فعلي، دلايل مشکلات بروز يافته در بين همسران و اينکه در آينده چه مشکلاتي ممکن است به صورت نهفته در بين آنها بروز پيدا کند، از بررسي هايي است که در فاز اول لحاظ مي شود.
اين مسئول اضافه کرد: در خروجي طرح و اجرايي شدن کار بر اساس نتايج و بر مبناي رتبه هايي که استخراج مي شود از دستگاههاي مسئول کمک مي گيريم و سهم آنها مشخص مي شود تا در نهايت منجر به کاهش آمار طلاق در شهر قزوين گردد.
وي ادامه داد: خروجي فاز اول از نظر اطلاعات آماري تا يکماه آتي مشخص مي شود و در دسته بندي مورد نظر متغير جمعيت شناختي مهم است و نمونه ها بر مبناي جنسيت، طيف سني مختلف، سطح درآمد خانوار، تعداد افراد خانوار، تک فرزندي و يا فرزند چندم خانواده بودن، محل سکونت و سطح برخورداري از خدمات و آموزشهاي فرهنگي و اجتماعي در پرسشنامه ها لحاظ شده است و ابزار ارتباط جمعي، مهاجر پذيربودن، تأثيرات خرده فرهنگ ها از ديگر مواردي است که از زواياي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي يادآور شد: بهره مندي از طرح هاي مطالعاتي که پيش از اين تهيه شده، مقالات و کتب دانشگاهيان و استفاده از توان استادان و متخصصان دانشگاه تهران و شهيد بهشتي منتج به تهيه پيش تست اوليه شده و اعتبار و مباني اوليه طرح، تأييد شده است.
وي يادآور شد: فاز اول از اول فروردين ماه آغاز شده و تا آخر خرداد ماه ادامه دارد، اين طرح مطالعاتي تا چهار فاز ادامه دارد و نتايج اخذ شده در پايان هر فاز و در مرحله بعدي مورد ارزيابي و ملاک عمل قرار مي گيرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط