پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۶

همداني،معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري خبرداد:

افزايش 3 برابري سرانه مالكيت خودرو در قزوين

سرانه مالكيت خودرو از سال 79 تا سال 89 در قزوين سه برابر شده و از 16 خودرو به ازاي هر 100 نفر در سال 79، تقريبا به 50 خودرو به ازاي هر 100نفر افزايش يافته است.

 

سيدمهدي يدي همداني، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين با اعلام خبر فوق افزود: سرانه مالكيت خودرو از 16 خودرو به ازاي هر 100 نفر در سال 79، تقريبا به 50خودرو به ازاي هر 100نفر افزايش يافته است، يعني به ازاي هر100 نفر قزويني 50 نفر مالك خودروي شخصي هستند.
همداني ادامه داد: اگر مديريتي بر اين امر اعمال نشود، اين چرخه معيوب- هر چقدر درآمد افزايش پيدا كند، به همان نسبت مالكيت اتومبيل شخصي اضافه مي شود- ادامه يافته و مشكلات ما در آينده نزديك پيچيده تر مي شود.
وي با بيان اينكه افزايش سطح رفاه اقتصادي و درآمدهاي مردم باعث شده كه آنان به فكر ارتقاي سطح كيفي زندگي خود باشند، گفت: در حال حاضر بسياري از مردم قزوين علاقه مندند كه خودروي شخصي داشته باشند؛ هميشه در همه جاي دنيا اولين نتيجه حاصل از افزايش درآمدها، افزايش سرانه مالكيت خودرو را به دنبال دارد و ما در قزوين شاهد اين موضوع هستيم و پيامد آن نيز بروز مشكلات ترافيكي در شهر است.
معاون شهردار قزوين در پاسخ به اين سوال كه براي مهار ترافيك ناشي از افزايش تعداد خودروهاي شخصي چه اقداماتي بايد انجام شود، تصريح كرد: ايجاد محدوديت براي تردد خودروهاي شخصي در ساعات يا ايام خاص در مكان هاي خاصي از شهر، در مرحله اول و در مرحله دوم اعطاي تسهيلات، يارانه و امكانات دولتي براي توسعه كمي و كيفي سازمان هاي حمل و نقل همگاني به ويژه سازمان اتوبوسراني براي افزايش سرعت و كيفيت خدمات رساني به شهروندان بايد انجام شود.
اين مقام مسئول با اظهار اينكه مطالعات طرح جامع ترافيك شهري در دست اقدام است، ادامه داد: معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين با اتمام اين مطالعات، درصدد تحليل و مدلسازي مسايل ترافيكي برآمده و پيشنهادات خودش را مطابق طرح جامع در خصوص مديريت تقاضاي ترافيك به شهرداري ارائه مي دهد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط