شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طراحي آرام‌سازي محله شهيدبابايي شهر قزوين به پايان رسيد

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان طراحي آرام‌سازي ترافيک محله شهيد بابايي شهر قزوين خبر داد.

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: مطالعات پروژه آرام‌سازي ترافيک در محله شهيد بابايي به سفارش معاونت حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري قزوين و توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: عليرغم آنکه تاکنون طرح‌هاي آرام‌سازي زيادي به صورت مجزا و موردي در سطح شهر قزوين توسط شهرداري اجرا شده است، طرح مطالعات آرام‌سازي محله مسکوني شهيد بابايي اولين طرح از دسته طرح‌هاي آرام‌سازي محله است که با رويکرد محله نگر و با در نظر گرفتن کليه مبادي ورودي و خروجي محله به انجام رسيده است.
 وي افزود: محدوده اين طرح در حد فاصل بلوار شهيد بابايي و بلوار دانشگاه امام خميني(ره) از شرق و غرب، و بلوار معلم و بلوار شهيد بهشتي از شمال و جنوب واقع شده است.
اين مسؤول اظهار کرد: مزيت طرح‌هاي آرام‌سازي محله نگر نسبت به طرح‌هاي موردي، عبارت از امکان کنترل ترافيک عبوري در مبادي ورودي و خروجي و همچنين ارزيابي و بهبود مسيرهاي ارتباطي در سطح داخل محله است.
وي بيان کرد: محله شهيد بابايي به دليل دارا بودن شبکه معابر شطرنجي، عرض نسبتاً زياد مقطع معابر فرعي و دسترسي و عبور آزاد ترافيک عبوري از معابر شرياني مهم حاشيه آن، شرايط نامناسبي را از نظر ايمني براي ساکنين اين محله ايجاد کرده است.
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: اين مسئله در کنار وجود مراکز آموزشي، خدمات و فرهنگي متعدد در سطح اين محله منجر به وقوع تعداد تصادفات قابل توجهي با عابرين پياده شده است.
وي کاهش حداکثر سرعت وسايل نقليه عبور به کمتر از 30 کيلومتر بر ساعت،  کاهش حجم ترافيک در سطح محله با انحراف مسير خودروهايي که قصد استفاده از معابر اين محله را به جاي معابر شرياني پيراموني دارند، ايمن‌سازي تردد عابرين از عرض معابر با ايجاد تمهيدات ترافيکي مناسب، افزايش زيبايي محله با بهبود وضعيت کنارگذرهاي عابر پياده و   ايجاد محله مسکوني امن با انسداد دسترسي‌هاي غيرضروري به راه‌هاي شرياني حاشيه‌اي را مهم‌ترين اهداف مورد نظر در تهيه طرح آرام‌سازي محله شهيد بابايي عنوان کرد.        
وي يادآور شد: از اين منظر محله شهيد بابايي با داشتن بافت اجتماعي و فرهنگي مناسب و زيرساخت معابر منظم شرايط مناسبي را به منظور نيل به اهداف آرام‌سازي فراهم مي‌کند.
اين مسوول گفت: در طي روند مطالعات اين پروژه و در کنار مطالعات و طراحي فني، مطالعات گسترده اجتماعي از ساکنين اين محله نيز به عمل آمده است و در اين مطالعات ميزان رضايت ساکنين از وضعيت فعلي ايمني در سطح محله و نظرات آنان در خصوص نقاط داراي اولويت جهت انجام آرام‌سازي ترافيک و ميزان رغبت به اجراي گزينه‌هاي مختلف آرام‌سازي مورد مطالعه قرار گرفته است.
حافظي بيان کرد: بر اساس برآيند نظرات ساکنين اين محله، ملاحظات فني و مهندسي و شرايط هندسي و فيزيک معابر، طرح آرام‌سازي محله شهيد بابايي که داراي طيف وسيعي از اقدامات، شامل خط کشي و علائم گذاري، نصب گل ميخ، ايجاد جداکننده‌هاي فيزيکي و غير فيزيکي، اصلاح راستا و بهبود ديد رانندگان در طول معابر و محل تقاطع‌ها، احداث ميدانک، ايجاد پيچانه، نصب سرعت‌گير، تغيير مصالح روسازي، انسداد برخي معابر فرعي، کاهش عرض معبر و غيره است توسط مشاوران خبره بومي و تحت نظارت سازمان خدمات طراحي تهيه شده و جهت اجرا در اختيار معاونت حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري قزوين قرار گرفته است.
 پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط