سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

صادقي ، مدير منطقه 2 شهرداري قزوين اعلام كرد:

تشكيل 120 پرونده اعتراض مالكين به آرا ماده صد وغيره درواحد حقوقي منطقه 2شهرداري قزوين

درسال 92 تعداد 120پرونده حقوقي رسيدگي به اعتراض مالكين به آرا كميسيون ماده صد وغيره در واحد حقوقي منطقه 2 شهرداري تشكيل شد .


فرامرز صادقي ، مدير منطقه 2 شهرداري قزوين گفت: درسال 1392 تعداد 120 پرونده درواحد حقوقي تشكيل شد كه اكثريت قريب به اتفاق آنان مربوط به اعتراض مالكين به آرا كميسيون مده صد وغيره مي باشد.
به گزارش روابط عمومي منطقه 2 شهرداري قزوين؛ صادقي افزود: از 120 پرونده حقوقي تشكيل شده ، 70مورد آن تعيين تكليف شده ومنجر به صدور راي گرديده و 50مورد باقيمانده نيز در جريان رسيدگي مي باشد.
وي اضافه كرد: واحد حقوقي منطقه 2 براي سال جاري برنامه هاي مهمي دردستور كاردارد كه مهمترين آنها عبارتند از نظارت حقوقي بر عملكرد واحد شهرسازي به منظور پيشگيري و جلو گيري از مشكلات حقوقي وطرح دعاوي برعليه شهرداري، پيگيري دريافت مطالبات معوقه شهرداري و نظارت حقوقي براقدامات تملكي شهرداري بيان كرد .
صادقي درپايان گفت : از همكاران واحد حقوقي درخواست مي كنم در تشكيل و بررسي پرونده ها و طي مراحل قضايي ، تلاش مضاعف داشته باشند تا حقي ار كسي ضايع نشود و حق شهرداري هم كه متعلق به بيت المال است پايمال نشود ، همچنين درتكريم و جلب رضايت مراجعين دقت كامل را داشته باشيد .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط