یکشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۷

مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

افزايش دو برابري حجم زباله توليدي قزويني ها در ايام نوروز

حجم زباله توليدي درسطح شهر ، در برخي از روزهاي سال گذشته و همچنين در روزهاي ابتدايي سال جديد با بيش از دو برابر افزايش، به بيش از هفتصد تن رسيد که در ده سال اخير بي سابقه بوده است.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛منتظري در اولين مصاحبه خود در سال جديد ضمن پوزش از تاخيردر جمع آوري زباله ها در روزهاي پاياني سال گذشته و روز هاي نخست سال جديد  ،اعلام کرد ميزان زباله توليدي شهروندان قزويني در واپسين روزهاي سال 92 و اولين روزهاي سال جديد تا بيش از دوبرابر روزهاي عادي افزايش يافت که اين موضوع در ده سال گذشته بي سابقه است.
وي در ادامه افزود:آمارهاي ارائه شده از سوي حوزه برنامه ريزي و اجرايي سازمان نشان مي دهد کارگران خدمات شهري سازمان تا دوبرابر بيش از روزهاي عادي از سطح شهر زباله جمع آوري کرده و به مجتمع محمد آباد انتقال داده اند.
وي افزود:حجم زباله توليدي در سطح شهر، در روزهاي پاياني سال گذشته و همچنين در روزهاي ابتدايي سال جديد با بيش از دو برابر افزايش از 280 تن به بيش از 700  تن  در روز رسيد.
وي در عين حال با قدرداني از تمامي پرسنل سازمان  به ويژه در حوزه اجرايي ، تاکيد کرد: علي رغم اين افزايش حجم، با همت و تلاش بي وقفه پرسنل سازمان ، شرايطي ايده آل و محيطي مناسب براي شهروندان و مسافران نوروزي فراهم گرديد.
مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين کاهش توليد زباله توسط شهروندان را يکي از مهمترين عوامل موثر در کاهش هزينه هاي سازمان دانست و خاطر نشان کرد :با اجراي صحيح جداسازي پسماند خشک از تر در مبداء توليد که همان منازل است حجم زباله هاي توليدي بسيار کاهش خواهد يافت و گام موثري در پيشبرد اهداف سازمان و فن آوري از ضايعات تفکيک شده  برداشته  خواهد شد.
وي از تمامي شهروندان فهيم قزويني خواست تا در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي  ،دست در دست يکديگر با تفکيک در مبداء و کاهش توليد زباله براي سربلندي ايران اسلامي و زيبايي هر چه بيشتر شهرمان و داشتن محيط زيستي سالم تلاش نمايند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط