شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۶

صادقي، مدير منطقه 2 شهرداري قزوين خبر داد:

صدور 618جلد پروانه ساختماني در منطقه 2 شهرداري قزوين در سال 92

در سال92تعداد 618 جلد پروانه ساختماني براي ساخت و ساز درمنطقه 2 شهرداري صادر شده است .

 

فرامرز صادقي، مدير منطقه 2 شهرداري قزوين باحضور در واحد شهرسازي گفت: براساس اعلام مدير شهرسازي در سال92تعداد 618 جلد پروانه ساختماني براي ساخت و ساز درمنطقه 2 شهرداري صادر شده است .
وي همچنين گفت: درهمين زمان تعداد 577 مورد دستورتهيه نقشه براي آغاز اقدامات دريافت پروانه ساختماني صادر شده است .
صادقي افزود: دراين مقطع زماني همچنين تعداد 440 برگ پايانكار ساختماني براي صاحبان پروانه ساختمان كه بدون هيچ گونه جريمه و انحراف از پروانه ساختماني ‍، ساختمان خود را بنا كرده اند ، صادرشده است .

صادقي درپايان از همكاران درخواست كرد نسبت به تكريم ارباب رجوع نهايت دقت را داشته باشندتامراجعين گرامي بارضايت كامل مراحل اداري را طي كنند

 

تصاویر مرتبط