چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

پيام نوروزي نصرتي، شهردار قزوين

از تک تک شهروندان دلسوز قزوين که کليد اصلي شهر در دستان آنان است مي خواهم؛ با روح سعادت طلب و خيرخواهانه خود شهرداري و مديران شهري را در تعريف پروژه هاي مورد نياز شهر و نيز دستيابي به جايگاه واقعي قزوين ياري رسانند.

 

مسعود نصرتي شهردار قزوين به مناسبت سال 93 و ايام نوروز پيامي براي شهروندان صادر کرد.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ متن اين پيام به اين شرح است؛ خداوند کريم را شاکريم که ما را توفيق دوباره عنايت فرمود تا درگذر ايام، بهاري ديگر را تجربه و حلول سال جديد را درک و به پاس نعمت سلامت و رحمتش سجدة شکر به درگاهش به جاي آوريم.
در بخش ديگري از اين پيام آمده است؛ ضمن تبريک موفقيتها و پيشرفتهاي عظيم حاصل شده در سال حماسه سياسي و اقتصادي و تبريک و تهنيت حلول خجستة سال جديد به آحاد مردم شريف و متدين قزوين؛ از تمامي شهروندان اين کهن شهر به خاطر همکاري و همراهي با شهرداري قزوين در سالي که گذشت؛ قدرداني کرده و رجاي واثق دارم که اين تعامل و همدلي در سال پيش رو تداوم يابد.
در قسمت پاياني گفته شده است؛ همچنين از تک تک شهروندان دلسوز قزوين که کليد اصلي شهر در دستان آنان است مي خواهم؛ با روح سعادت طلب و خيرخواهانه خود شهرداري و مديران شهري را در تعريف پروژه هاي مورد نياز شهر و نيز دستيابي به جايگاه واقعي قزوين ياري رسانند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط