چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۱

کانال جمع آوري آبهاي سطحي جانبازان و مهديه قزوين ساماندهي مي شود

طرح ساماندهي کانال جمع آوري آب هاي سطحي شهرک هاي جانبازان و مهديه به سفارش منطقه 3شهرداري و توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، سميه عليجاني، مسئول اين پروژه و كارشناس سازمان خدمات طراحي شهرداري با اعلام خبر فوق افزود: کانال جمع آوري آبهاي سطحي شهرک هاي جانبازان و مهديه به طول تقريبي 630 متر به صورت شمالي- جنوبي است که از شمال آبگيلک سرچشمه گرفته و تا بلوار مطهري ادامه دارد.
عليجاني با بيان اينكه اين كانال با وضعيتي كه داشت مشكلاتي زيادي را براي اهالي شهرک هاي جانبازان و مهديه به وجود آورده بود، گفت: پس از انتقال اين مشکلات توسط اهالي منطقه به مسوولين ذيربط، بررسي اين طرح با هدف رفع مشکل بوگرفتگي و تجمع ضايعات درون کانال و همچنين رفع خطرات ناشي از سقوط درون کانال و افزايش ايمني آن در دستور کار شهرداري قزوين قرار گرفت.
وي ادامه داد: در اين پروژه پس از انجام مطالعات و نقشه برداري وضع موجود راهکارهاي متعددي توسط مشاور طرح ارائه شد که در نهايت، استفاده از دال بتني پيش ساخته براي سرپوشيده کردن کانال به دليل هزينه مناسب، سهولت و سرعت عمل بالاي اجراي طرح و همچنين عدم بروز خسارت به محيط کار و محل تردد ساکنين به عنوان گزينه ارجح انتخاب شد.
عليجاني در پايان خاطرنشان كرد: نقشه هاي اين پروژه براي اجرا به شهرداري منطقه سه واگذار شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط