شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

ولايت در يک گزارش ويژه خبري بررسي کرد؛

عيدانه شهرداري قزوين

اگر شهروندان قزويني عجله کنند از مزاياي ويژه براي احداث ساختمان استفاده خواهند کرد.

 

روزنامه ولايت: از سال 1362 به بعد شهرداري ها خودکفا شده و از بودجه عمومي کل کشور مگر در مواردي نادر و بسيار اندک همچون بخش حمل و نقل عمومي، استفاده نمي کنند پس درآمدها و منابع شهرداري ها تحت عنوان عوارض بهاي خدمات از شهروندان اخذ و در بخش هاي مختلف صرف توسعه و عمران و آباداني شهرها مي شود.
بنابراين مشارکت و پرداخت به موقع عوارض و بهاي خدمات تاثير مستقيم در کميت و کيفيت خدمات ارائه شده از سوي شهرداري خواهد داشت و در اين بين هر چقدر درآمدهاي پايدار( تداوم پذيري- ثبات- قابليت اتکاپذيري بالا- انعطاف) باشد مديريت شهري با اطمينان بيشتري ميتواند برنامه ريزي داشته باشد.
شهرداري قزوين از سال 88 برنامه هايي را جهت پايدار نمودن درآمدها تدوين و اجرا کرده است، يکي از برنامه ها و اقدامات شهرداري تاکيد بر فرهنگ سازي و مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع عوارض بود مانند برگزاري طرح هاي خوش حسابي براي شهروندان که سالهاي گذشته با استقبال بي نظير شهروندان مواجه شد؛
شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين با توجه به پايان سال 92 تمهيداتي براي شهروندان انديشيده اند که بهره مندي از آنها هم براي افراد و شهروندان که تمايل به ساخت و ساز ارزانتر دارند مفيد هست و در نهايت موجب رونق بيشتر ساخت و ساز در شهر و آباداني آن خواهد شد:
بهرمندي از معافيت قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني تا پايان سال92
مهلت استفاده از قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني تا پايان سال 1392 مي‌باشد.
در اجراي بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور، پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختماني موضوع قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني در شهر‌ها و روستا‌هاي کشور متوقف شد.
براساس اين ابلاغ از اول تير‌ ماه تا پايان اسفند ‌ماه 92 پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايي موضوع ماده 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 10 آذر ‌ماه سال 87 متوقف مي‌شود و شعب تأمين اجتماعي مجاز به دريافت حق بيمه سهم کارفرمايي ساختماني بر اساس متراژ و ارائه گواهي نخواهند بود.
در پي حذف حق بيمه پروانه ساختماني، سازمان امور مالياتي کشور مکلف شده است مبلغ مورد نظر را از منابع درآمدي بر ارزش افزوده نزد سازمان دهياري‌ها و شهرداري‌هاي کشور به تامين اجتماعي پرداخت نمايد و اجراي اين قانون در آينده نزديک تاثير بسيار خوبي بر قيمت مسکن و رضايتمندي مردم و رونق ساخت و ساز خواهد داشت.
بهره مندي از 22 درصد جايزه خوش حسابي تا 25 اسفند92
معاون اداري و مالي شهرداري قزوين گفت: هديه ويژه عيدانه به شهروندان خوش حساب قزويني که نسبت به پرداخت به موقع بدهي‌هاي خود اقدام کنند، تعلق مي‌گيرد.
سيد تقي مجابي افزود: موديان در صورتي كه نسبت به پرداخت عوارض خود از جمله عوارضات ساختماني، چک هايي که سر رسيد آنها فرا نرسيده، بدهي هاي كميسيون ماده 100و ... اقدام کنند از تخفيف خوش حسابي به ميزان 18 يا 22درصد بهره مند خواهند شد.
وي ادامه داد: اين فرصت استثنايي در راستاي تشويق شهروندان جهت مشاركت با شهرداري و از سويي ديگر خدمات دهي بهتر به آنان با اين هدف كه بتوان با ايجاد زير ساخت‌هاي مناسب به منظور اصلاح و توسعه معابر، بهبود محيط شهري، ايجاد فضاهاي تفريحي، اجتماعي و زيباسازي مبلمان شهري و تامين ساير نياز شهروندان جهت دستيابي به محيطي سالم،ايجاد شده است .
معاون شهردار بيان کرد: با توجه به اينکه در سال آينده، همچون سال‌هاي گذشته با افزايش تورم و احتمالا افزايش قيمت ها مواجه هستيم، اميدواريم شهروندان محترم براي پرداخت بدهي خود از اين شرايط و فرصت استثنايي نهايت بهره برداري را داشته باشند و با پرداخت بدهي معوقه عوارض ساختماني و دريافت هديه خوش حسابي، گامي در جهت عمران و آباداني شهر بردارند.
عدم شمول افزايش قيمت منطقه بندي در سال 93
همانطور که مي دانيد اصلاح قيمت‌هاي منطقه‌بندي شهر قزوين در دفترچه ارزش معاملات ملکي در ابتداي هر سال بازنگري شده و در صورت لزوم با افزايش مواجه است به طوري که پيش بيني مي شود امسال در شهر قزوين شاهد افزايش قيمت منطقه بندي باشيم. و همين دفترچه ملاک عمل شهرداري هنگام وصول عوارض قرار مي‌گيرد.
قيمت اراضي شهر با توجه به آخرين ارزش معاملاتي و نيز بر اساس شاخص‌هايي مانند موقعيت جغرافياي شرايط ارايه‌ي خدمات شهري، تراکم جمعيت و ساخت وساز و موقعيت ملک از نظر قرارگيري در مناطق تجاري، صنعتي، مسکوني و آموزشي و در مجموع کاربري ملک مشخص مي‌شود.
تدوين اين دفترچه بر اساس ماده‌ي 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم بر عهده‌ي کميسيون تقويم املاک متشکل از نمايندگان سازمان امور مالياتي، سازمان مسکن و شهرسازي، جهاد کشاورزي و نماينده‌ي سازمان ثبت اسناد و املاک و نمايندگان معتمد شوراي اسلامي شهر است.
خلاصه کلام اينکه با توجه به شرايط وِيژه اي که شوراي اسلامي شهر قزوين و شهرداري قزوين براي پرداخت عوارض در پايان سال و اخذ مجوز ساخت ديده است به همراه عدم پرداخت بيمه کارگران ساختماني تا پايان سال اگر کسي بخواهد تا 25 اسفند مجوز خود را بگيريد از مزاياي بالايي از نظر مالي برخوردار خواهد شد
پس عجله بعضي اوقات هم به نفع است به وِيژه عجله در کار خير

 

تصاویر مرتبط