چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۱

آخرين بررسي هاي كارگروه قزوين +20 تشريح شد

کارگروه "قزوين+20 " در بيانيه اي آخرين بررسي هاي خود را در خصوص احياي باغهاي سنتي شهر، طرح هاي زيست محيطي و مناسب سازي محيط شهري را ارائه كرد.

 

پيام شهر- علي حسن ظاهري، دبير كارگروه قزوين+20 با ذكر اين مطلب و با اشاره به اهميت حفاظت و احياي باغات سنتي اظهار كرد: با تغيير و تحولات اجتماعي و اقتصادي کشور در دهه­هاي اخير توسعه زندگي ماشيني و جابه جايي منابع اقتصاد شهري، نابودي باغات با روندي شتابان همراه با کاهش سطوح گذشته آن کاملاً چشمگير است.
ظاهري با بيان اينكه در حال حاضر، شهر بيشتر از هر زمان ديگر به اين ميراث بزرگ نيازمند بوده و هر اقدامي که باعث تقويت باغات شود، امري لازم و پسنديده است، به پيشنهادات اجرايي اين كارگروه در راستاي اهداف و حفظ باغات اشاره كرد و گفت: وجود سازمان مستقل براي مديريت و نگهداري باغات به دست باغداران و صاحبان اصلي ومديريت مستمر و پايدار در اجراي سياست ها و طرح هاي مصوب،افزايش سهم آب باغات از کانال طالقان و چاه هاي موجود، جلوگيري از احداث بناهاي ناهمگون با بافت باغات، جلوگيري از تأسيس کاربري هاي نامناسب و مزاحم در لبه­هاي شهري و جاده­هاي عبوري از جمله موارد پيشنهادي مي باشد.
وي ياد آور شد: هماهنگي اقدامات دستگاه هاي اجرايي شهر و شهرهاي اطراف براي حفظ باغات، اعطاء اعتبارات تشويقي به باغداران، انتقال تردد وسائط نقليه جاده­اي به بيرون از محدوده باغات ،تأمين جاده­هاي دسترسي داخل باغات براي سهولت دسترسي و خدمات رساني ،داير كردن صنايع جنبي لازم مانند بسته بندي تبديلي و تکميلي مربوط به باغباني، به کارگيري شيوه هاي نوين در کاشت، داشت و برداشت احياء انهار و شبکه­هاي آبياري و تأمين امنيت باغات نيز از مواردي هستند كه در بيانيه آمده است.
دبير كارگروه قزوين+20، جلوگيري از هدايت فاضلاب­هاي شهري به باغات، جلوگيري از تغيير کاربري باغات، اقتصادي کردن باغات، تأمين آب شرب باغات، جلوگيري از گسترش حوزه­هاي مسکوني و خدماتي به داخل باغات، استفاده از ظرفيت قوانين موضوعه جاري کشور براي جلوگيري از تخريب باغات و برخورد با خاطيان رابه عنوان پيشنهادات اعضاي كارگروه در راستاي احياي باغات سنتي قزوين عنوان كرد.
ظاهري در پايان گفت: با بيان اينكه در بخش مناسب سازي محيط شهري، انتقال مشاغل مزاحم آلاينده از شهر و باغات به مكانهاي خاص و انتقال ميدان ميوه و تره بار به خارج از شهر ، توسعه فضاهاي سبز در داخل محلات، نواحي و مناطق شهري جهت کاهش فشار تخريب باغات از موارد مهم موجود در بيانيه اين كارگروه مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط