سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۰

احمد عجم، استاندار قزوين:

اقدامات شورا و شهرداري قزوين در سطح کشور کم نظير است

پروژه هاي شهرداري قزوين صد در صد منطبق با نيازهاي شهر و شهروندان است، مجموعه مديريت شهري قزوين اشراف خوبي به جايگاه تاريخي و فرهنگي شهر دارد.

 

پيام شهر- پروژه هاي شهرداري قزوين صد در صد منطبق با نيازهاي شهر و شهروندان است، مجموعه مديريت شهري قزوين اشراف خوبي به جايگاه تاريخي و فرهنگي شهر دارد.
اشاره: «مديريت متحد شهري» را تفکري داراي پشتوانه علمي و فني بر مي شمارد و تأکيد مي کند:« بديهي در صورت باور و پذيرشاين دستگاه توسط مديران و مسئولان مرتبط با امورات شهر، روند رشد و توسعه در قزوين شتابي دوچندان خواهد يافت و اين شهر با اصالت به لحاظ تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و ... بار ديگر منزلت واقعي خود را در سطح کشور احراز خواهد نمود.»
بر حمايت بي دريغ مجموعه استانداري از اين رويکرد تأکيد مي کند و ادامه مي دهد:«با هر مانعي که در مسير تحقق شهري استاندارد و فراهم سازي شرايط براي زندگي بهتر شهروندان قرار بگيرد برخورد خواهد شد.»
آنچه پيش رو داريد حاصل گفتگوي پيام شهر با احمد عجم، استاندار قزوين است؛ گفتگويي که در هفته شوراها و در جريان کلنگ زني و بهره برداري از 34 پروژه شهرداري در سطح شهر صورت گرفت و لزوم هم افزايي بمنظور ارتقاي سطح کيفي و کمي خدمات به شهروندان را مورد تأکيد قرار داد.(گفتگو از زبيده چگيني)
-         کلنگ زني و بهره برداري حدود 120ميليارد توماني شهرداري را چطور ارزيابي نموديد؟اين حجم سرمايه گذاري در شهر را چه قدر منطبق با نيازهاي شهروندان مي دانيد؟
جهت گيري اصلي برنامه هاي شهرداري که مورد تأکيد شوراي شهر نيز بوده است بر مبناي «بهبود عبور و مرور شهري» استوار شده و اين موضوع صد در صد منطبق با نيازهاي شهر و شهروندان است، چرا که با اصلاح تقاطع ها، تعريض معابر، پياده روسازي ها و از همه مهم تر اجراي پل هاي غير همسطح، شبکه رفت و آمد در شهر قزوين که در برخي نقاط با مشکل ترافيک دست به گريبان است تسهيل خواهد شد و شهروندان خواهند توانست از هر نقطه از شهر که زندگي مي کنند به سهولت و با صرف کمترين هزينه و اتلاف وقت به نقاط ديگر مراجعه نموده و از خدمات مورد نياز برخوردار شوند.
ساير اقدامات نيز که همواره از درخواست هاي الويت دار شهروندان بوده، ايجاد سرويس بهداشتي و نمازخانه در برخي مسيرهاي پرتردد شهر، توسعه بوستان ها و تفرجگاهها و فضاهاي فرهنگي – رفاهي، ايجاد فرهنگسرا و ... اينها مواردي است که برخورداري از آنها از ابتدايي ترين حقوق هر شهروندي قلمداد مي شود.
به ايجاد پل هاي غير همسطح بعنوان راهکار تسهيل در شبکه ارتباطي شهر اشاره کرديد، اجراي چنين طرحهاي کلاني با تبعات بسياري نظير عدم همراهي برخي مديران، نارضايتي شهروندان عدم تأمين اعتبار يا اشکالات فني پيش بيني نشده مواجه است، استانداري چگونه از شهرداري در اين خصوص حمايت خواهد نمود؟
در خصوص تکاليف و نقش مديران بايد بگويم استانداري قزوين هرگونه بي توجهي، بي تعهدي يا عدم پذيرش مسئوليت توسط مسئولان ذيربط را به صورت جدي مورد بررسي قرار داده و به هيچ عنوان اجازه نخواهد داد مصالح شهر و شهروندان دستخوش برخي ناهماهنگي ها شود، اين مجموعه با همه توان دستيابي قزوين به توسعه پايدار و چشم انداز تعريف شده را مورد توجه قرار داده و از هيچ کوششي نيز فروگذار نخواهد بود؛ درست است که هر مديريتي شرح وظايف خاص خود را دارد اما اراده و سياستگذاري استانداري اين است که در نهايت کليه مسئولان مرتبط با امورات شهر به يک وحدت نظر و انسجام در برنامه ريزي و اجرا دست يابند تا هر چه زودتر شاهد تحقق توسعه در شهر قزوين باشيم.
نقش شهروندان را چگونه تبيين مي كنيد؟
 من از همين فرصت استفاده کرده و از درايت و درک بالاي شهروندان قدرداني مي کنم چرا که آنها همراهي خوبي با شهرداري دارند اما خب بديهي است که هر چه قدر بر حجم پروژه ها و طرحها افزوده مي شود به همان ميزان نيز در سطح شهر حفاري وعمليات اجرايي صورت مي گيرد و تبعاتي نيز به وجود مي آيد؛ من معتقدم در خصوص جلب مشارکت و همراهي بيش از پيش شهروندان خود شهرداري بيشترين نقش را مي تواند ايفاکند.
بيشتر توضيح دهيد.
شهروندان اگر بدانند چنانچه اقداماتي که امروز در سطح شهر عملياتي شده در شرايط فعلي محقق نگردد فردا بسيار دير است و نمي توان خسارات و تبعات ناشي از آن که تعويق در رشد شهر نشيني و توسعه يافتگي از جمله آن است را جبران کرد قطعاً همراه و همگام شهرداري مي شوند و از اين طريق در رقم زدن آينده و سرنوشت فرزندان خود مشارکت مي نمايند.
شهرداري چه اقداماتي بايد در راستاي افزايش سطح آگاهي شهروندان انجام دهد؟
شهرداري بايد اهداف و برنامه هاي خود را به صورت شفاف براي شهروندان تبيين نمايد و با طرح صادقانه کاستي ها و نواقص احتمالي درصد افزايش ضريب اطمينان آنها نسبت به عملکرد خود برآيد؛ شکي نيست که در حين اجراي پروژه اي با حجم و برآورد ميلياردي در شهر موانع و نواقصي نيز مشاهده شود که يا منجر به طولاني شدن بازه زماني اتمام پروژه گردد و يا به لحاظ سمعي و بصري آلودگي هايي را در شهر ايجاد نموده و بهداشت رواني شهروندان و نحوه آمد و شد و حيات آنها را در آن مقطع زماني با مشکلاتي مواجه سازد، من معتقدم اگر در خصوص اين گونه مسايل آنگونه که بايد اطلاع رساني صورت بگيرد و اگر شهردار اين مباحث را با مردم در ميان بگذارد ديگر جاي هيچگونه نگراني وجود نخواهد داشت.
شهرداري قزوين اين نگاه را در خصوص اجراي پل غيرهمسطح نادري مدنظر قرار داد و تعطيلي موقت اجراي پروژه را از طريق رسانه ها به اطلاع شهروندان رساند اما متأسفانه شاهد برخي شيطنت ها از سوي برخي رسانه ها و همچنين اعلام نارضايتي از سوي برخي از شهروندان بوديم.
اينطور نيست من اقدام آن روز شهرداري را مثبت ارزيابي مي کنم و معتقدم اين شيوه برخورد و تعامل شهرداري با مخاطبان دستاوردهاي خوبي نيز به همراه داشته، رضايت و همراهي اکثريت شهروندان با اقدامات شهرداري نيز مويد همين ادعا است؛ حال اگر برخي افراد يا اشخاص برخوردهايي دور از شأن از خود نشان مي دهند اين ديگر متوجه شهرداري نيست و از موفقيت آن در راستاي عمران و آباداني شهر نميکاهد، به ويژه که شهرداري در سال هاي اخير بيشترين تعامل را با شهروندان داشته است.
-         با اين توضيحات آيا مي توان عملکرد شهرداري قزوين و ميزان و نحوه تعامل آن با شهروندان را مطلوب ارزيابي نمود؟
تغيير رويکرد شهرداري از توجه صرف به فعاليت عمراني در سال هاي گذشته به اجراي طرح هاي عمراني اجتماعي و فرهنگي در سال هاي اخير که زمينه رشد فرهنگي را بعنوان يکي از محورهاي اساسي توسعه پايدار و متوازن فراهم خواهد ساخت قابل تأمل است؛ شهرداري قزوين در سال هاي اخير اجراي طرح ها و برنامه هايي را در دستور کار خود قرار داده که آن را بيش از پيش در معرض قضاوت و پاسخگويي قرار داده و بديهي است که هر چه قدر حجم مسئوليت هاي فرد يا مجموعه اي افزايش يابد به همان ميزان نيز سطح انتظارات مخاطبان از آن مجموعه افزايش خواهد يافت اما نکته ظريف در تقابل با رويکرد شهرداري اين است که در حين نظارت و ارزيابي منطقي و دلسوزانه عملکرد آن، بايد منتظر ماند و در آينده نزديک شاهد اثرات برنامه هاي در دست اقدام آن بر زندگي شهروندان بود. به اعتقاد من مجموعه مديريت شهري قزوين اشراف خوبي به جايگاه تاريخي و فرهنگي شهر دارد و بسياري از برنامه هاي آن در راستاي معرفي دوباره اين شهر و تثبيت نام و منزلت آن در سطح کشور است؛ آنچه در يک جامعه انساني بيش از هر موضوع ديگري ضروري و حائز اهميت مي نمايد رشد فرهنگي آحاد آن جامعه در چارچوب قانون مي باشد که تحقق اين امر نيز در گرو رشد فضاهاي فرهنگي، آموزشي و اجتماعي قرار دارد؛ رويکردي که در شهر قزوين مدنظر قرار گرفته و با دستاوردهاي قابل قبولي نيز همراه بوده است.
-         در پايان بفرماييد تعامل شورا و شهرداري را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
سطح کيفي تعامل شورا و شهرداري را مي توان از حجم و نوع پروژه ها و سرمايه گذاري هاي شهرداري برآورد نمود، به جرأت مي گويم تعامل شهرداري و شوراي شهر قزوين و اقدامات عمراني، فرهنگي و اجتماعي صورت گرفته توسط آنها در سطح کشور کم نظير است، رويکردي که گواه خوبي بر نقش و تأثير هم افزايي و هم انديشي در راستاي پيشبرد امور است و مي توان با الگوگيري از آن در سطح شهر و استان زمينه را براي ظهور و بروز بسياري از تغييرات فراهم نمود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط