پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۵

آتش نشانان قزويني در راه مسابقات المپياد عملياتي – ورزشي کشور

تيم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين به مسابقات عملياتي – ورزشي آتش نشانان کشور اعزام شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري قزوين؛ سيد علي شفيعي ، مدير عامل اين سازمان گفت:تيم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين به مسابقات عملياتي – ورزشي آتش نشانان کشور اعزام شد.

وي افزود: اين تيم که در سال گذشته عنوان سوم کشور را کسب کرده است ، در مسابقات جاري نيز از تيم هاي مطرح کشور به شمار مي رود تا بار ديگر در روي سکوي قرار گيرد.
گفتني است ، مسابقات ورزشي آتش نشانان در مواد 100 متر ، صعود به برج ، 100×4 متر تيمي و آبرساني برگزار مي شود که از مسابقات سنگين ورزشي به شمار مي رود.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط