چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۴

در دومين جلسه کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين مطرح شد؛

مجوزهاي حفاري در قزوين در سال 90 بر اساس پيشرفت فيزيكي صادر مي شود

دومين جلسه کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين به رياست شهردار، با حضور نايب رييس شوراي اسلامي شهر، مديران مناطق و روساي دستگاه هاي خدمات رسان شهر قزوين برگزار شد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، دراين جلسه که با هدف هماهنگي امور اجرايي شهر برگزار شد، علي رضا هنرور، مشاور عمراني شهردار و مدير امور حفاري هاي شهر قزوين با بيان اينکه کميته حفاري مناطق امسال فعال شده است، افزود: با اين اقدام فرآيند صدور مجوز حفاري سازمان يافته تر مي شود و تمامي مجوزها براساس برنامه و نسبت به ميزان پيشرفت کار به صورت مرحله اي صادر مي شود.
هنرور با اشاره به برقراري تعامل همه جانبه ميان دستگاه ها، گفت: در سال جاري در صورت همكاري همه جانبه کليه دستگاه ها با مديريت شهري، اطمينان مي دهم که تمامي امور حفاري و صدور مجوز به صورت کاملاً فني و اصولي پيش مي رود .
وي با تصريح اينکه از اين پس مجوز تمامي حفاري هاي سطح شهر به صورت مرحله اي صادر مي شود و تا 75 درصد پروژه تحويل نشود، مجوز بعدي صادر نمي شود، اظهارکرد: با اين اقدام نه تنها کيفيت ترميم حفاري افزايش مي يابد ، بلکه مديريت شهري نيز مي تواند نسبت به آسفالت به موقع محل هاي حفاري اقدام و در نهايت رضايت شهروندان را نيز تامين نمايد.
مشاور عمراني شهردار يكي از راهكارهاي كاهش زمان مجوز و استعلام دستگاه ها را، ارسال اطلاعات و نقشه هاي تاسيسات زير زميني دستگاههاي مربوطه خود، به کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر عنوان كرد وگفت: به منظور اجرايي كردن تشكيل بانك اطلاعات شهر يك دوره كلاس آموزش GIS ونحوه انعكاس نقشه تاسيسات زير زميني بر روي نقشه پايه شهر توسط شهرداري قزوين در ماه جاري برگزار خواهد شد.
جانشين شهرداردركميسيون اموراجرايي و هماهنگي شهر خواستار پيگيري نتيجه مجوزهاي حفاري ادارات خدمات رسان توسط نمايندگان خود شد تا از راهنمايي متقاضيان به شهرداري هاي مناطق خودداري کنند.
وي در ادامه افزود: كميته هاي حفاري مناطق موظف اند فقط مجوزهاي حفاري مرحله اول دستگاه ها ،كه در اين جلسه به تصويب رسيد را با رعايت كامل آيين نامه اجرايي و اخذ حداقل 75درصد هزينه هاي صدور مجوز حفاري ، صادر نمايند.
نماينده نيروي انتظامي نيز با بيان اينکه نيروي انتظامي تصميم بر اجراي دقيق تر قانون نسبت به گذشته دارد ، افزود: جامعه مدني بايد خودش را اصلاح کند و عادات ناصحيح را ترک کند .
وي با اشاره به مشکلات ناشي از تاخير يا عدم رعايت برنامه زمان بندي توسط دستگاه هاي خدمات رسان که در سال گذشته رخ داده است، گفت: امسال بايد برنامه زمان بندي دقيقي براي اجراي حفاري تدوين و تعهدنامه اي توسط مدير دستگاه متقاضي حفاري امضا شود تا غير از موارد اضطراري که به تشخيص نيروي انتظامي مي رسد، با متخلفان برخورد شود.
نماينده فرمانداري قزوين نيز با اشاره به ابهامات موجود در مواد 211 و 212 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 مبني بر عمليات اجرايي اعم از تعريض، تعمير، نگهداري ، حفاري در معابر شهر گفت: به منظور جلوگيري از برداشتهاي متفاوت از اين مواد در آينده پيشنهاد ميشود اين مواد در اولين جلسه شوراي ترافيك شهرستان مطرح و دستورالعملهاي اجرايي آن مورد بررسي قرار گيرد.
در ادامه اين جلسه مديران هريک از دستگاه ها به بيان ديدگاه ها ، نظرات و دغدغه هاي خود پرداختند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط