شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۴

محدوده بافت فرسوده شهر قزوين افزايش يافت

محدوده بافت فرسوده شهر قزوين كه در بهمن سال گذشته توسط کميسيون طرح تفصيلي شهر افزايش يافته بود، به تصويب كارگروه تخصصي مسكن وشهرسازي رسيد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اين خبر افزود: از مهم ترين پيامدهاي شهرنشيني در كنار عدم ايجاد زير ساختهاي مناسب شهري براي ساكنين و مهاجرين شهرها، به وجود آمدن بافت هاي نامنظم و فرسوده پيرامون و درون شهر است ، امروزه اين مناطق فراموش شده شهري به عنوان عاملي براي جلوگيري از تحقق روش هاي مدرن شهرداري ها در توسعه اقتصادي شهرها به شمار مي روند .
وي اظهار كرد : تحقق روش هاي مدرن شهرداري ها در توسعه اقتصادي شهرها به شمار مي روند .
اين مقام مسئول اضافه كرد: تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد و شكل گيري محيط زيستي امن و ايمن و مطلوب براي زندگي و فعاليت شهروندان در راستاي برخودداري از فرصت هاي برابر زندگي ، از اهداف كلان سند چشم انداز كشور است كه بدون شك بافت هاي فرسوده شهري ، با داشتن مسائل و معضلات كالبدي ، اجتماعي ، اقتصادي و ...محيط هايي را در تضاد با اين هدف ايجاد نموده اند .
نظري پور افزود: بافت هاي فرسوده به دليل فقر ساكنين و مالكين آنها امكان نوسازي خود بخودي نداشته و نيز سرمايه گذاران انگيزه اي جهت سرمايه گذاري در آن ندارند .
معاون شهردار ادامه داد:بافت فرسوده شهر قزوين نيز پس از سپري شدن مطالعات متعدد شناسايي گرديد و سر انجام در 26 شهريور84  طي بند 3 كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين به تصويب رسيد و ساخت اين محدوده برابر با 2868/442 هكتار بود كه پس از تصويب به شهرداري قزوين ابلاغ شد شهرداري قزوين نيز پس از اجراي مصوبه مذكور به منظور رفاه حال ساكنين و بهره مندي از مزاياي بافت فرسوده براي طيف گسترده تري از شهروندان اقدام به بررسي مجدد اين بافت توسط حوزه طرح تفصيلي نمود ، طي اين طرح محدوده مذكور به 321237/484 هكتار افزايش يافت سرانجام پس از طي جلسات كارشناسي متعدد طي بند 17 كميسيون طرح تفصيلي مورخه 11بهمن89 مصوب شد و در روز سه شنبه 13 ارديبهشت در جلسه كارگروه تخصصي مسكن وشهرسازي به تصويب رسيد و در حال حاضر ملاك عمل شهرداري قزوين بوده و قابل اجراست.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط